Sitemap

Làm thế nào để bạn nói đi ngủ bằng tiếng Tây Ban Nha?

Trong tiếng Tây Ban Nha, bạn sẽ nói "ir a la cama."Điều này có nghĩa là đi ngủ.

Ngoài ra, bạn có thể nói "estar dormido" có nghĩa là đang ngủ.

Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho get to bed là gì?

Để đi ngủ bằng tiếng Tây Ban Nha, bạn sẽ nói "ir a la cama."Điều này có nghĩa là đi ngủ.

Bạn sẽ nói đi ngủ bằng tiếng Tây Ban Nha như thế nào?

Làm thế nào để bạn nói "đi ngủ" trong tiếng Tây Ban Nha?

Trong tiếng Tây Ban Nha, bạn sẽ nói "ir a dormir" hoặc "comerse la cama".Những cụm từ này có nghĩa là đi ngủ.

Bạn có thể cho tôi biết cách nói đi ngủ bằng tiếng Tây Ban Nha không?

Trong tiếng Tây Ban Nha, bạn sẽ nói "ir a la cama."Điều này có nghĩa là đi ngủ.

Khi nói chuyện với một người không quen với tiếng Tây Ban Nha, điều quan trọng là sử dụng các từ và cụm từ đơn giản để họ có thể hiểu được.Nó cũng có thể hữu ích nếu bạn sử dụng các cụm từ phổ biến ở quốc gia hoặc khu vực bản địa của bạn.Ví dụ: nếu bạn đến từ Tây Ban Nha, bạn có thể nói "¿Cómo te vas a la cama?" có nghĩa là "Bạn đi ngủ thế nào?"Trong trường hợp này, người đó sẽ biết bạn đang hỏi họ điều gì vì đó là điều họ sẽ tự nói.

Nếu ai đó hỏi bạn đang làm như thế nào, câu trả lời phổ biến nhất trong tiếng Tây Ban Nha sẽ là "bien", tiếp theo là "pero tengo muchas ganas de dormir."Điều này có nghĩa là "Tôi khỏe nhưng tôi thực sự muốn ngủ."Nếu ai đó hỏi ngày hôm nay của bạn như thế nào, câu trả lời phổ biến nhất có thể là "muy bien" hoặc đơn giản là "bien.

Từ tiếng Tây Ban Nha cho đi ngủ là gì?

Để đi ngủ bằng tiếng Tây Ban Nha, bạn sẽ nói "ir a la cama."Cụm từ này có nghĩa là "đi ngủ."Để nói lời chúc ngủ ngon bằng tiếng Tây Ban Nha, bạn có thể nói "buenas noches" hoặc đơn giản là "chúc ngủ ngon.

Làm thế nào tôi có thể nói đi ngủ bằng tiếng Tây Ban Nha?

Không có một từ nào có thể dịch hoàn hảo thành "to bed" trong tiếng Tây Ban Nha, nhưng có một vài cụm từ bạn có thể sử dụng.

Para dormir: Ngủ đi.

Por la noche: Dành cho ban đêm.

Aquí estoy dispuesto para dormir: Tôi sẵn sàng ngủ ở đây.

Dormiré contigo: Tôi sẽ ngủ với bạn.

Có cách nào để nói đi ngủ bằng tiếng Tây Ban Nha không?

Trong tiếng Tây Ban Nha, không có từ nào có thể dùng để nói "đi ngủ".Có một số cụm từ có thể được sử dụng thay thế.

Para dormir: Ngủ đi.

Dormirse: Ngủ gật.

Ponerse al lado de la cama: Đến cạnh giường.

Ir a la cama: Đi ngủ.

Bản dịch tốt nhất để đi ngủ sang tiếng Tây Ban Nha là gì?

Làm thế nào để nói "Đi ngủ" bằng tiếng Tây Ban Nha?

Để nói "Đi ngủ" bằng tiếng Tây Ban Nha, bạn sẽ sử dụng động từ ir al lecho.Động từ này có nghĩa là "đi ngủ."

Ir al lecho có thể được dịch là "đi ngủ", "ngủ" hoặc thậm chí là "ngất đi."

Nếu bạn muốn cụ thể hơn về thời điểm bạn nên đi ngủ, bạn có thể sử dụng tâm trạng chủ đề hiện tại.Điều này nói với ai đó rằng họ nên làm điều gì đó ngay bây giờ, thay vì chờ đợi cho đến một thời gian sau.Ví dụ, nếu bố mẹ nói với bạn rằng đã đến giờ đi ngủ, bạn có thể nói: ¡Déjame ir a mi lecho!(nghĩa đen: Hãy để tôi đi ngủ!) Điều này có nghĩa là: Làm ơn để tôi đi ngủ ngay bây giờ.

Bạn có thể giới thiệu một bản dịch tốt của get to bed sang tiếng Tây Ban Nha không?

Làm thế nào để bạn nói "đi ngủ" trong tiếng Tây Ban Nha?

Trong tiếng Tây Ban Nha, cụm từ "ir a dormir" có nghĩa là "đi ngủ."Để nói điều này bằng tiếng Tây Ban Nha, bạn sẽ sử dụng động từ ir (đi) và giới từ a (to). Ví dụ:

Ir a dormir có nghĩa là "đi ngủ.

nội dung nóng