Sitemap

Python'da bir sıfır listesi nasıl oluşturulur?

Python'da range() işlevini kullanarak bir sıfır listesi oluşturabilirsiniz.range() işlevi iki argüman alır: başlangıç ​​değeri ve bitiş değeri.Başlangıç ​​değeri, listede kaç öğe olduğunu belirlemek için kullanılır ve bitiş değeri, listenin nerede bittiğini belirlemek için kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, 0 ile başlayan ve 3 ile biten bir sıfır listesi oluşturur:

matematiği içe aktar def make_zeros(başlangıç, bitiş): x = 0 iken x

Ayrıca, betiğinizin herhangi bir noktasında başlayan sıfırların bir listesini oluşturmak için range() işlevini de kullanabilirsiniz.Başlangıç ​​değerinin nerede olmasını istediğinizi belirtmek için parantez kullanın. Aşağıdaki kod örneği, 5 ile başlayan ve 10 ile biten bir sıfır listesi oluşturur:

def make_zeros(başlangıç, bitiş): x = 0 while (x

Python'da bir listeyi nasıl temizlersiniz?Python'da del deyimini kullanarak bir listeyi temizleyebilirsiniz.del ifadesi, belirli bir liste değişkenindeki tüm öğeleri kaldırır.Bu ifadeyi, bir komut dosyasının tamamındaki tüm öğeleri veya bu komut dosyasındaki yalnızca belirli değişkenleri kaldırmak için kullanabilirsiniz.

Python listesinde kaç tane sıfır olabilir?

Python'da bir liste en fazla 99 sıfır içerebilir.

Python listesinin maksimum boyutu nedir?

Python'da liste, birden çok öğeyi tutabilen bir veri yapısıdır.Listenin toplam boyutu Python tarafından izin verilen maksimum boyutu aşmadığı sürece bir liste herhangi bir boyuta sahip olabilir.Bir Python listesinin maksimum boyutu 1000 öğedir.

Tam bir Python listesine bir öğe eklemeye çalışırsanız ne olur?

Python'da bir liste, sıralı bir nesne koleksiyonudur.Listenin sonuna bir öğe eklediğinizde, yeni öğe listedeki son öğe olur.Listenin sonunda zaten bir veya daha fazla öğe varsa, bu öğelerin üzerine yazılır.

Öğe içermeyen bir liste oluşturmak için [] öğesini aşağıdaki gibi kullanın:

[]

Bu, herhangi bir nesne türünü tutabilen boş bir liste oluşturur.

Python listesinden öğeleri kaldırmanın bir yolu var mı?

Bir Python listesinden öğeleri kaldırmak için yerleşik bir işlev yoktur, ancak yalnızca belirtilen sayıda öğeyi içeren yeni bir liste oluşturmak için range() işlevini kullanabilirsiniz.

Python listesindeki öğeleri değiştirebilir misiniz?

Python'da, yerleşik len() işlevini kullanarak bir listedeki öğeleri değiştirebilirsiniz.Bunun sözdizimi aşağıdaki gibidir:

len(liste)

Bu, listenin uzunluğunu döndürür.

Python listesinde hangi veri türleri saklanabilir?

Python'da listeler her tür veriyi saklayabilir.Ancak, listelerde depolanan en yaygın veri türleri tamsayılar ve dizelerdir.

Python'da bir liste oluşturmak için list anahtar sözcüğünü ve ardından virgülle ayrılmış veri öğeleri listesini kullanırsınız.Örneğin:

liste = [1, 2, 3]

Bu, üç tamsayı içeren liste adında yeni bir liste oluşturur.Listedeki tek bir öğeye erişmek için iki nokta üst üste gelen dizin numarasını (sıfır tabanlı) kullanırsınız.Örneğin:

1 değeri listede 0 konumunda ve 2 değeri listede 1 konumunda.3 değeri, bu kod bloğunun kapsamı dışındaki bir değişkene atandığı için listede yok.

Python listesinden bir öğeyi kaldırmak istiyorsanız, del anahtar sözcüğünü ve ardından silmek istediğiniz öğenin dizin numarasını kullanırsınız.Örneğin:

dellist[0], 0 öğesini listeden kaldırır (ilk öğe). dellist[1], öğe 1'i listeden kaldırır (ikinci öğe). dellist[2], hem 2 hem de 3 öğelerini listeden kaldırır (2. konumdan sonraki her şey silinir).

Belirli bir konumda bir Python Listesine bir öğe eklemek için, ekleme için parantezleri ve ardından tam olarak bir öğeyi kullanın:

list[(5), 6] LİSTE'nin mevcut içeriği içinde 6. pozisyonda 5. ek eleman (5. pozisyondan önceki her şey değiştirilecektir). Parantez () içinde fazladan bir öğe için yer yoksa, hiçbir şey olmaz ve LIST değişmeden kalır.(İndekslerin sıfırdan başladığını unutmayın.

Python listesinde nelerin saklanabileceğine dair herhangi bir kısıtlama var mı?

Python listesinde nelerin saklanabileceği konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.Ancak listeler değişmezdir, yani bir kez oluşturulduktan sonra değiştirilemezler.Bu, listelerle çalışırken akılda tutulması gereken önemli bir ayrımdır çünkü onları nasıl kullandığınızı etkileyebilir.Örneğin, bir listenin sonuna bir şey eklemek istiyorsanız, yeni bir liste oluşturmanız ve eski listenin içeriğini yenisine kopyalamanız gerekecektir.Listeler ayrıca verimli veri yapılarıdır çünkü her bir öğe için ayrı ayrı bellek parçaları ayırmanıza gerek kalmadan aynı anda birden çok öğeyi bellekte saklamanıza olanak tanırlar.

Python listesindeki öğelere nasıl erişirsiniz?

Python'da bir listedeki öğelere dizin numarasını kullanarak erişebilirsiniz.

Bir Python listesinde dolaşabilir misin?

Evet, for deyimini kullanarak bir Python listesinde dolaşabilirsiniz.for ifadesinin sözdizimi aşağıdaki gibidir:

listedeki öğe için:

...

for anahtar sözcüğü, Python'a "item" ifadesini değerlendirdikten sonra parantez içindeki kodu çalıştırmaya başlamasını söyleyecektir.Bu ifade “item” değişkenine atanacak ve her değerlendirildiğinde listedeki bir sonraki elemanın değerini döndürecektir.Bu nedenle, liste üç öğe içeriyorsa, öğe sırasıyla “1”, “2” ve “3” olarak ayarlanır.Üç öğenin tümü atandıktan sonra, for ifadesinin yürütülmesi sona erecektir.

Python'da listelerde başka hangi işlemler yapılabilir?

Python'da listeler çeşitli şekillerde manipüle edilebilir.Örneğin, bir listenin sonuna öğeler ekleyebilir, bir listenin önündeki öğeleri silebilir veya bir listedeki öğelerin sırasını tersine çevirebilirsiniz.Ayrıca listeler üzerinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi matematiksel işlemler yapabilirsiniz.Son olarak, verileri bellekte saklamak için listeleri kullanabilirsiniz.

Python'da listeler değiştirilebilir nesneler midir?

Python'da listeler değiştirilebilir nesnelerdir.Bu, öğelerine yeni değerler atayarak bir listenin içeriğini değiştirebileceğiniz anlamına gelir.Ancak bunun, listelerin dizeler ve demetler gibi "bileşik" nesneler olduğu anlamına gelmediğini unutmayın.Listeler, basitçe öğe koleksiyonlarıdır ve kompozisyonla ilgili herhangi bir özel özelliği veya yöntemi yoktur.

Listelerle çalışırken akılda tutulması gereken önemli bir şey, sıfır tabanlı olmalarıdır.Bu, bir listedeki ilk öğenin 0 dizininde, ikinci öğenin 1 dizininde olduğu vb. anlamına gelir.Listedeki son öğenin ötesindeki bir öğeye erişmek için len() işlevini kullanmanız gerekir: len(list) listenin uzunluğunu (bayt cinsinden) döndürür.

Python'da listelerle çalışma hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?

Python'da bir liste, bir öğeler topluluğudur.Liste oluşturmak için list() işlevini kullanırsınız.list() işlevinin sözdizimi aşağıdaki gibidir:

liste(öğe1, öğe2, ...)

İlk argüman, listeye eklemek istediğiniz öğedir.İkinci argüman, listedeki ilk öğeden sonra eklemek istediğiniz öğedir.Üçüncü argüman isteğe bağlıdır ve listede kaç öğe olduğunu belirtmek için kullanılabilir.Bu argümanı atlarsanız, Python listede ek öğe olmadığını varsayar ve boş bir dize döndürür.Açık bir sayı eklemek yerine, listedeki son öğeden sonra kaç öğenin yerleştirilmesi gerektiğini belirtmek için negatif sayıları da kullanabilirsiniz.Örneğin, beş öğeli bir liste oluşturmak istiyorsanız ve üçüncü argümanı atlarsanız, Python sonuç olarak "liste" döndürür (her kelime arasında boşluk bırakmadan). Ancak, her kelime arasında bir boşluk olmasını istiyorsanız ve üçüncü argümanınız olarak -5'i belirtirseniz, Python "Liste 5"i döndürür.

sıcak içerik