Sitemap

ฉันจะเปลี่ยน Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตได้อย่างไร

หากคุณมี Galaxy S9 คุณสามารถใช้เป็นฮอตสปอตเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นี่คือวิธีการ:1.เปิดแอปการตั้งค่าบนโทรศัพท์ของคุณ2.ในส่วน "เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต" ให้แตะ "Wi-Fi"3.แตะชื่อเครือข่ายไร้สายของคุณแล้วแตะ "กำหนดค่า"4.ภายใต้ "การตั้งค่าขั้นสูง" เลือก "ใช้เครือข่ายมือถือเป็นค่าเริ่มต้น"5.ภายใต้ "โหมดฮอตสปอต" เลือก "เปิด" และป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ของ Galaxy S9เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้: Wi-Fi หรือข้อมูลมือถือ (LTE)7.หากคุณใช้ข้อมูลเครือข่ายมือถือ (LTE) ในส่วน "ขีดจำกัดการใช้ข้อมูล" ให้ตั้งค่าขีดจำกัดปริมาณข้อมูลที่คุณจะอนุญาตให้อุปกรณ์แต่ละเครื่องในบัญชีของคุณใช้ได้ในหนึ่งวัน8แตะตกลงเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่าโหมดฮอตสปอตบน Galaxy S9 ของคุณ (หากคุณไม่มี Galaxy S9 ให้ดูที่ ฉันจะเปลี่ยน iPhone ให้เป็นฮอตสปอตได้อย่างไร) คุณยังสามารถใช้ Galaxy S9 เป็นอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณได้ หากคุณมี สาย USB ที่เหมาะสมและวางแผนที่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์เครื่องอื่นที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอีเทอร์เน็ตหรือ WiFi (ไม่ใช่แค่ผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์) ในการดำเนินการนี้:1) บนโทรศัพท์ของคุณ เปิดแอปการตั้งค่า และไปที่ Wireless & Networks > Tethering & Mobile Hotspots2) เปิดใช้งาน Tethering โดยแตะ Yes ที่ด้านล่างของหน้าจอ3) เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์ด้วย USB cable4) ใน Windows 10 คลิก เริ่ม > พิมพ์ Network Connection Manager ในช่องค้นหา5) คลิก ดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายใต้ Local Area Connection 6) คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่และเลือก Properties 7) คลิกแท็บ Advanced 8) ตรวจสอบ Allow direct connections from PC/พอร์ตนี้ 9) ป้อน 192.*.*.* สำหรับที่อยู่ IP 10) คลิก OK11) ป้อน 127.*.*

ฉันจะเปิดใช้งานฮอตสปอตมือถือบน Galaxy S9 ของฉันได้อย่างไร

หากต้องการใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตมือถือ ก่อนอื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแอป Samsung Galaxy เวอร์ชันล่าสุดเมื่อคุณติดตั้งแอพแล้ว ให้เปิดและแตะที่สามบรรทัดที่มุมซ้ายบนจากที่นี่ เลือกการตั้งค่า จากนั้นเลือก Mobile Hotspotแตะที่ เปิดใช้งาน Mobile Hotspot เพื่อเปิดใช้งาน ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตมือถือ ก่อนอื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับบริการเซลลูลาร์แล้วจึงเปิดแอป Samsung Galaxyจากที่นี่ เลือกการเชื่อมต่อแล้วเลือกเครือข่าย Wi-Fiแตะที่ลูกศรสีน้ำเงินถัดจากเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อและป้อนรหัสผ่านหากจำเป็นเมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะสามารถใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตมือถือสำหรับเครือข่ายนั้นได้ หากคุณต้องการเชื่อมต่อ Galaxy S9 ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi โดยตรงโดยไม่ต้องใช้แอพ Samsung Galaxy ให้เปิดการตั้งค่าจากหน้าจอหลักและ จากนั้นแตะที่ ไร้สายและเครือข่ายภายใต้ การตั้งค่าเครือข่าย ให้แตะที่ Wi-Fi จากนั้นป้อนรหัสผ่านของคุณ หากจำเป็นจากนั้นเลือกเครือข่ายที่พร้อมใช้งานและคลิกเชื่อมต่อ คุณยังสามารถเปิดใช้งานฮอตสปอตมือถือได้โดยไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ใช้การสัมผัสแบบช่วยเหลือ > เปิดใช้งาน Assistive Touch>Mobile Hotspot (บนอุปกรณ์ที่รองรับ) จากที่นี่ เพียงลากลงมาจากที่ใดก็ได้ หน้าจอจนกว่าคุณจะเห็น Mobile Hotspot (เปิดใช้งานเมื่อมี) และแตะที่มันตอนนี้คุณสามารถใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตมือถือสำหรับเครือข่ายไร้สายในบริเวณใกล้เคียงได้แล้ว!หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเชื่อมต่อหรือตั้งค่าฮอตสปอตมือถือโดยใช้ Galaxy S9 ของคุณ โปรดไปที่เว็บไซต์สนับสนุนของเราที่ www.samsungsupportuk

ขั้นตอนการตั้งค่าฮอตสปอตมือถือบน Galaxy S9 ของฉันเป็นอย่างไร

ในการใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตมือถือ คุณต้องตั้งค่าก่อนในการดำเนินการนี้ ให้เปิดแอปการตั้งค่าและไปที่ระบบไร้สายและเครือข่ายภายใต้ เครือข่ายมือถือ ให้แตะ ฮอตสปอตมือถือแตะเปิดฮอตสปอตมือถือป้อนรหัสผ่านของคุณและเลือกเปิดใช้งานตอนนี้คุณจะต้องสร้างชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านใหม่แตะสร้างเครือข่ายใหม่ แล้วป้อนชื่อฮอตสปอตของคุณ (เช่น Family Hotspot) และรหัสผ่าน (เช่น รหัสผ่าน) แตะบันทึกถัดไป เปิด App Store บน iPhone หรือ iPad ของคุณและดาวน์โหลดแอป Wi-Fi Connect ฟรีเปิด Wi-Fi Connect และลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลรับรอง Apple ID ของคุณบนหน้าจอหลักของ Wi-Fi Connect ให้แตะ "เพิ่มเครือข่าย" ถัดจากเครือข่ายที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น (Family Hotspot) พิมพ์ชื่อเครือข่าย (เช่น Starbucks) และรหัสผ่านที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 5 ของคู่มือนี้

ฉันสามารถใช้ Galaxy S9 เป็น Wi-Fi hotspot ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถใช้ Galaxy S9 เป็น Wi-Fi hotspot ได้ในการทำเช่นนี้ ก่อนอื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่า Galaxy S9 ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและมีแผนบริการข้อมูลที่ใช้งานอยู่จากนั้นเปิดแอปการตั้งค่าและเลื่อนลงไปที่ระบบไร้สายและเครือข่ายแตะที่ Wi-Fi จากนั้นแตะที่ชื่อของเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อหากยังไม่ได้เลือก ให้เลือกเครือข่าย Galaxy S9 ของคุณเชื่อมต่อจากรายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งานถัดไป ป้อนรหัสผ่านสำหรับเครือข่ายนั้น แล้วคลิก เชื่อมต่อตอนนี้คุณสามารถใช้ Galaxy S9 ของคุณเป็น Wi-Fi hotspot บนเครือข่ายนั้นได้

ประโยชน์ของการใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตมีอะไรบ้าง

การใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตมีประโยชน์มากมายอันดับแรก มันสามารถช่วยให้คุณประหยัดการใช้ข้อมูลมือถือหากคุณมีอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้และมีแผนบริการข้อมูลที่ใช้งานอยู่ การเชื่อมต่อ Galaxy S9 กับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi สามารถลดค่าบริการรายเดือนของคุณได้อย่างมากนอกจากนี้ การใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตยังช่วยให้คุณเข้าถึงบรอดแบนด์มือถือเมื่อไม่อยู่บ้านหรือเมื่อไม่มีสัญญาณจากที่อื่นสุดท้าย หากคุณมีอุปกรณ์หลายเครื่องที่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพร้อมกัน การใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตสามารถให้การเชื่อมต่อพร้อมกันได้ทั้งหมด

การใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตปลอดภัยหรือไม่

การใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตนั้นไม่มีอันตราย หากคุณใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นก่อนอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยประการที่สอง ระวังความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทางออนไลน์สุดท้าย โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการใด ๆ ก่อนสมัครใช้งานเมื่อทำตามคำแนะนำง่ายๆ เหล่านี้ คุณจะสามารถใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการใช้ Galaxy S9 เป็น ahotspot คืออะไร?

มีความเสี่ยงเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตอย่างแรกคือคุณอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยถ้าคุณไม่ระวังหากมีผู้อื่นเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณในขณะที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Galaxy S9 ของคุณ พวกเขาอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือกระทั่งยึดอุปกรณ์ของคุณทั้งหมดนอกจากนี้ หากคุณใช้ฮอตสปอตสาธารณะ ผู้ใช้รายอื่นอาจสามารถเห็นได้ว่าคุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดและติดตามการเคลื่อนไหวของคุณทั่วทั้งเว็บสุดท้าย หาก Galaxy S9 ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องผ่านฟีเจอร์ฮอตสปอต อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากแบตเตอรี่มีภาระ

ฉันสามารถใช้ข้อมูลได้มากเพียงใดเมื่อเปลี่ยน GalaxyS9 เป็นฮอตสปอต

หากคุณมี Galaxy S9 คุณสามารถใช้เป็นฮอตสปอตเพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆเมื่อคุณเปิดคุณสมบัติฮอตสปอต Galaxy S9 ของคุณจะเริ่มแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้ข้อมูลได้สูงสุด 400GB ต่อเดือน เมื่อใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตทั้งนี้เนื่องจาก Galaxy S9 ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ 4G LTE แทน Wi-Fi หรือบรอดแบนด์ 3G/4Gคุณยังสามารถใช้ข้อมูลได้ถึง 50GB ต่อวันเมื่อใช้คุณสมบัติฮอตสปอตอย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าข้อมูลจำนวนนี้จะถูกใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้คุณสมบัติฮอตสปอตจริงๆดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในขณะที่ใช้ฟีเจอร์ฮอตสปอตเท่านั้น หากคุณต้องการข้อมูลมากกว่า 50GB ต่อวัน

หากต้องการใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอต ก่อนอื่นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายแล้วจากนั้นเปิดแอปการตั้งค่าและเลือกไร้สายและเครือข่าย > เครือข่ายมือถือ > ชื่อจุดเข้าใช้งาน (หรือกดเมนูแล้วเลือกเครือข่าย) หากมีจุดเชื่อมต่ออยู่ในรายการ ให้แตะเพิ่ม APN (หรือกดเมนูแล้วเลือก APN ใหม่) ในหน้าต่างใหม่ที่เปิดขึ้น ให้ป้อนบรอดแบนด์มือถือ (4g lte) ลงในช่องชื่อ แล้วพิมพ์ 9999 สำหรับรหัสเซิร์ฟเวอร์แตะบันทึกการเปลี่ยนแปลงสุดท้าย ให้แตะ เชื่อมต่อ ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อตั้งค่าจุดเข้าใช้งานใหม่ของคุณ

เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์อื่นและป้อน http://mobilebroadband (4g lte) ลงในแถบที่อยู่

การเปลี่ยน Galaxy S9 ของฉันให้เป็นฮอตสปอตจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วหรือไม่

คำถามนี้ไม่มีคำตอบเดียว เพราะจำนวนแบตเตอรี่ที่จะหมดเมื่อเปลี่ยน Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความถี่และระยะเวลาที่โทรศัพท์ใช้งาน ฮอตสปอตอย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว พูดได้อย่างปลอดภัยว่าการใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอตจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าการใช้โทรศัพท์ตามปกติ

เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้สูงสุดในขณะที่ใช้ Galaxy S9 เป็นฮอตสปอต สิ่งสำคัญคือต้องปิดหน้าจอโทรศัพท์ให้มากที่สุดและใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นนอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณไว้วางใจและเชื่อถือได้เท่านั้นสุดท้าย อย่าลืมชาร์จ Galaxy S9 ของคุณหลังจากใช้เป็นฮอตสปอต เพื่อให้คุณมีพลังงานเพียงพอตลอดทั้งวัน

มีอะไรอีกบ้างที่ฉันจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ของฉันเป็นฮอตสปอตเคลื่อนที่

ก่อนอื่น คุณจะต้องมีอุปกรณ์ Galaxy S9 หรือ S9+ ที่เข้ากันได้ เพื่อใช้เป็นฮอตสปอตเคลื่อนที่นอกจากนี้ คุณจะต้องใช้แผนข้อมูลที่ใช้งานอยู่จากผู้ให้บริการของคุณเพื่อใช้คุณสมบัติฮอตสปอตเมื่อคุณมีรายการที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อเริ่มต้น:

ตอนนี้เราได้พูดถึงวิธีเปิดใช้งานโหมดฮอตสปอตมือถือใน Galaxy S9 หรือ S9+ แล้ว มาดูคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัตินี้กัน:

ฉันสามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถือของฉันกับอุปกรณ์อื่นได้หรือไม่?ใช่ เมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดฮอตสปอตมือถือบน Galaxy S9 หรือ S9+ แล้ว อุปกรณ์อื่นๆ ที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณสามารถเชื่อมต่อโดยตรงผ่านโหมดนี้โดยไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยตัวเองก่อน!ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ Android และ iOS รวมถึง Mac และพีซีที่ใช้ Chrome OS หรือ Windows 10 ตามลำดับ!เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์แต่ละเครื่องเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน USB แทนที่จะเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth มิฉะนั้น อุปกรณ์เหล่านั้นจะแชร์การเชื่อมต่อ Bluetooth แทน!โทรศัพท์ของฉันจะใช้งานเป็นฮอตสปอตเคลื่อนที่ได้นานแค่ไหนโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีก่อนที่ฮาร์ดแวร์ของโทรศัพท์จะพร้อมใช้งานเป็นฮอตสปอตเคลื่อนที่หลังจากเปิดเครื่อง อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นการจราจรหนาแน่นเพียงใด อาจใช้เวลานานขึ้นหรือสั้นลงเล็กน้อยสำหรับทุกคนที่เชื่อมต่อผ่านเพื่อรับบริการเต็มรูปแบบ ฉันสามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านมือถือกับผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์ Android หรือ iOS ได้หรือไม่น่าเสียดายที่ไม่ได้ แม้ว่าใครก็ตามที่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อผ่านโหมดฮอตสปอตมือถือบน Galaxy S9 หรือ S9+ ของตนได้ พวกเขาจะดูสิ่งอื่นที่แสดงบนหน้าจอไม่ได้ (รวมถึงแผนที่ด้วย) เว้นแต่จะมีอุปกรณ์ Android หรือ iOS ตัวพวกเขาเอง . มีอะไรอีกไหมที่ฉันต้องการเพื่อใช้ galaxy s 9as amobilehotspot ของฉันนอกเหนือจากการมีอุปกรณ์ที่เข้ากันได้และแผนข้อมูลที่ใช้งานจากผู้ให้บริการของคุณ (ซึ่งคุณสามารถค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 3 ของคู่มือนี้) คุณจะต้องเปิดข้อมูลมือถือก่อนที่จะส่งต่อไปยังกระบวนการนี้และเข้าถึงเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณ

  1. เปิดแอปการตั้งค่าใน Galaxy S9 หรือ S9+
  2. ภายใต้ ระบบไร้สายและเครือข่าย ให้แตะ เครือข่ายมือถือ
  3. แตะสวิตช์สลับข้าง ใช้เครือข่ายมือถือเป็นฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งาน
  4. ป้อนรหัสผ่านของผู้ให้บริการหากได้รับพร้อมท์ จากนั้นแตะตกลง
  5. หากคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อ LTE ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับสัญญาณที่แรงก่อนดำเนินการต่อ
  6. ถัดไป เปิดเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณและพิมพ์ https://www.google.com/maps/d/viewer?usp=sharing&mid=1vbSxjy0LcBKWgf8NXlzQJZ7R_PYIw&ll=3776801,-9142792&spn=048259,056911&t=h&zoom=12&maptype=roadmap (หรือ URL อื่นที่คุณเลือก) ตอนนี้คุณควรจะสามารถดูแผนที่โดยเปิดใช้งานข้อมูลมือถือได้แล้ว!เพียงลากและวางตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตัวชี้แผนที่ไปและกด Go!คุณยังสามารถเข้าถึงฟังก์ชันเดียวกันนี้ได้โดยเปิด Google Maps บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณที่นั่นก่อนที่จะกดปุ่ม Connect ที่ด้านล่างของหน้าจอ (หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานกว่าการใช้ข้อมูลเครือข่ายมือถือ)

เนื้อหาร้อนแรง