Sitemap

Cum creezi o listă de zerouri în Python?

În Python, puteți crea o listă de zerouri folosind funcția range().Funcția range() ia două argumente: valoarea de început și valoarea finală.Valoarea de început este utilizată pentru a determina câte elemente sunt în listă, iar valoarea finală este utilizată pentru a determina unde se termină lista. Următorul exemplu de cod creează o listă de zerouri care începe la 0 și se termină la 3:

import matematică def make_zeros(start, end): x = 0 în timp ce x

De asemenea, puteți utiliza funcția range() pentru a crea o listă de zerouri care începe în orice alt punct al scriptului.Utilizați doar paranteze pentru a indica unde doriți să fie localizată valoarea de pornire. Următorul exemplu de cod creează o listă de zerouri care începe la 5 și se termină la 10:

def make_zeros(început, sfârșit): x = 0 în timp ce (x

Cum ștergeți o listă în Python?În Python, puteți șterge o listă folosind instrucțiunea del.Instrucțiunea del elimină toate elementele dintr-o variabilă de listă dată.Puteți folosi această declarație pentru a elimina toate elementele dintr-un script întreg sau doar anumite variabile din acel script.

Câte zerouri poți avea într-o listă Python?

În Python, o listă poate avea până la 99 de zerouri.

Care este dimensiunea maximă a unei liste Python?

În Python, o listă este o structură de date care poate conține mai multe elemente.O listă poate avea orice dimensiune, atâta timp cât dimensiunea totală a listei nu depășește dimensiunea maximă permisă de Python.Dimensiunea maximă a unei liste Python este de 1000 de articole.

Ce se întâmplă dacă încercați să adăugați un element la o listă completă Python?

În Python, o listă este o colecție ordonată de obiecte.Când adăugați un articol la sfârșitul unei liste, noul articol devine ultimul element din listă.Dacă lista are deja unul sau mai multe elemente la sfârșit, acele elemente sunt suprascrise.

Pentru a crea o listă fără elemente, utilizați [] după cum urmează:

[]

Aceasta creează o listă goală care poate conține orice tip de obiect.

Există o modalitate de a elimina elemente dintr-o listă Python?

Nu există nicio funcție încorporată pentru a elimina elemente dintr-o listă Python, dar puteți utiliza funcția range() pentru a crea o nouă listă care conține doar numărul specificat de elemente.

Puteți înlocui elemente dintr-o listă Python?

În Python, puteți înlocui elemente dintr-o listă folosind funcția încorporată len().Sintaxa pentru aceasta este următoarea:

len(lista)

Aceasta va returna lungimea listei.

Ce tipuri de date pot fi stocate într-o listă Python?

În Python, listele pot stoca orice tip de date.Cu toate acestea, cele mai comune tipuri de date care sunt stocate în liste sunt numerele întregi și șiruri.

Pentru a crea o listă în Python, utilizați cuvântul cheie listă urmat de o listă de elemente de date separate prin virgulă.De exemplu:

lista = [1, 2, 3]

Aceasta creează o nouă listă numită listă care conține trei numere întregi.Pentru a accesa un articol individual din listă, utilizați numărul de index (bazat pe zero) precedat de două puncte.De exemplu:

Valoarea 1 se află la poziția 0 în listă, iar valoarea 2 se află la poziția 1 în listă.Valoarea 3 nu este prezentă în listă deoarece a fost atribuită unei variabile în afara domeniului acestui bloc de cod.

Dacă doriți să eliminați un articol dintr-o listă Python, utilizați cuvântul cheie del urmat de numărul de index al articolului pe care doriți să îl ștergeți.De exemplu:

dellist[0] elimină elementul 0 din listă (primul element). dellist[1] elimină elementul 1 din listă (al doilea element). dellist[2] elimină ambele elemente 2 și 3 din listă (totul după poziția 2 va fi șters).

Pentru a insera un articol într-o listă Python într-o anumită locație, utilizați paranteze urmate de exact un element pentru inserare:

list[(5), 6] inserează elementul 5 la poziția 6 în conținutul existent al LISTEI (totul înainte de poziția 5 va fi înlocuit). Dacă nu există loc pentru un element suplimentar în paranteze (), atunci nu se întâmplă nimic și LISTA rămâne neschimbată. (Amintiți-vă că indecșii încep de la zero.

Există restricții cu privire la ceea ce poate fi stocat într-o listă Python?

Nu există restricții cu privire la ceea ce poate fi stocat într-o listă Python.Cu toate acestea, listele sunt imuabile, ceea ce înseamnă că odată ce au fost create, nu pot fi modificate.Aceasta este o distincție importantă de reținut atunci când lucrați cu liste, deoarece poate afecta modul în care le utilizați.De exemplu, dacă doriți să adăugați ceva la sfârșitul unei liste, va trebui să creați o nouă listă și să copiați conținutul listei vechi în cea nouă.Listele sunt, de asemenea, structuri de date eficiente, deoarece vă permit să stocați mai multe articole în memorie simultan, fără a fi nevoie să alocați bucăți individuale de memorie pentru fiecare articol.

Cum accesați elementele dintr-o listă Python?

În Python, puteți accesa elemente dintr-o listă folosind numărul de index.

Puteți trece printr-o listă Python?

Da, puteți parcurge o listă Python folosind instrucțiunea for.Sintaxa pentru instrucțiunea for este următoarea:

pentru elementul din listă:

...

Cuvântul cheie for va spune lui Python să înceapă să execute codul din paranteze după ce a evaluat expresia „articol”.Această expresie va fi atribuită variabilei „item” și de fiecare dată când este evaluată, va returna valoarea următorului element din listă.Deci, dacă lista conține trei elemente, atunci elementul va fi setat la „1”, „2” și, respectiv, „3”.După ce toate cele trei elemente au fost atribuite, execuția instrucțiunii for se va încheia.

Ce alte operațiuni pot fi efectuate pe liste în Python?

În Python, listele pot fi manipulate într-o varietate de moduri.De exemplu, puteți adăuga articole la sfârșitul unei liste, puteți șterge elemente din partea din față a unei liste sau puteți inversa ordinea elementelor dintr-o listă.În plus, puteți efectua operații matematice pe liste, cum ar fi adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea.În cele din urmă, puteți folosi liste pentru a stoca date în memorie.

Sunt listele obiecte mutabile în Python?

În Python, listele sunt obiecte mutabile.Aceasta înseamnă că puteți modifica conținutul unei liste prin alocarea de noi valori elementelor acesteia.Cu toate acestea, rețineți că acest lucru nu înseamnă că listele sunt obiecte „compozite” precum șiruri și tupluri.Listele sunt pur și simplu colecții de articole și nu au proprietăți sau metode speciale legate de compoziție.

Un lucru important de reținut atunci când lucrați cu liste este că acestea sunt bazate pe zero.Aceasta înseamnă că primul element dintr-o listă este la indexul 0, al doilea element este la indexul 1 și așa mai departe.Pentru a accesa un element dincolo de ultimul dintr-o listă, trebuie să utilizați funcția len(): len(list) returnează lungimea listei (în octeți).

Unde pot găsi mai multe informații despre lucrul cu liste în Python?

O listă în Python este o colecție de articole.Pentru a crea o listă, utilizați funcția list().Sintaxa pentru funcția list() este următoarea:

listă (articol1, articol2, ...)

Primul argument este elementul pe care doriți să îl adăugați în listă.Al doilea argument este elementul pe care doriți să îl adăugați după primul element din listă.Al treilea argument este opțional și poate fi folosit pentru a specifica câte elemente sunt în listă.Dacă omiteți acest argument, atunci Python presupune că nu există elemente suplimentare în listă și returnează un șir gol.De asemenea, puteți utiliza numere negative pentru a indica câte articole ar trebui plasate după ultimul element din listă, în loc să includeți un număr explicit.De exemplu, dacă doriți să creați o listă cu cinci elemente și ați omis al treilea argument, atunci Python ar returna „listă” ca rezultat (fără spații între fiecare cuvânt). Cu toate acestea, dacă doriți un spațiu între fiecare cuvânt și ați specificat -5 ca al treilea argument, atunci Python ar returna „Lista 5”.

conținut fierbinte