Sitemap

Jak zmienić mój Galaxy S9 w hotspot?

Jeśli masz Galaxy S9, możesz używać go jako hotspota do łączenia się z Internetem.Oto jak:1.Otwórz aplikację Ustawienia na swoim telefonie.2.W sekcji „Sieć i Internet” kliknij „Wi-Fi”.3.Stuknij nazwę swojej sieci bezprzewodowej, a następnie stuknij „Konfiguruj”.4.W sekcji „Ustawienia zaawansowane” wybierz „Użyj sieci komórkowej jako domyślnej”.5.W sekcji „Tryb Hotspot” wybierz „Wł.” i wprowadź hasło Wi-Fi Galaxy S9.6.Wybierz typ połączenia, którego chcesz użyć: Wi-Fi lub komórkowa transmisja danych (LTE).7.Jeśli korzystasz z komórkowej transmisji danych (LTE), w sekcji „Limity wykorzystania danych” ustaw limit ilości danych, które możesz wykorzystać w ciągu jednego dnia na każdym urządzeniu na Twoim koncie.8.Stuknij OK, aby zakończyć konfigurowanie trybu hotspotu w Galaxy S9. (Jeśli nie masz Galaxy S9, zobacz Jak zmienić iPhone'a w hotspot?) Możesz także użyć Galaxy S9 jako urządzenia do tetheringu, jeśli masz odpowiedni kabel USB i planujemy podłączyć go bezpośrednio do innego komputera lub routera, który ma dostęp do Internetu przez Ethernet lub WiFi (nie tylko przez sieć komórkową). Aby to zrobić:1) W telefonie otwórz aplikację Ustawienia i przejdź do opcji Bezprzewodowe i sieci > Tethering i mobilne punkty dostępowe2) Włącz tethering, dotykając opcji Tak u dołu ekranu3) Podłącz telefon do komputera lub routera za pomocą kabla USB cable4) W systemie Windows 10 kliknij Start > Wpisz Menedżera połączeń sieciowych w polu wyszukiwania5) Kliknij Wyświetl podłączone urządzenia w obszarze Połączenie lokalne 6) Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne aktywne połączenie i wybierz Właściwości 7) Kliknij kartę Zaawansowane 8) Zaznacz Zezwalaj na połączenia bezpośrednie z ten komputer/port 9) Wpisz 192.*.*.* dla adresu IP 10) Kliknij OK11) Wpisz 127.*.*.

Jak włączyć mobilny hotspot na moim Galaxy S9?

Aby używać Galaxy S9 jako mobilnego punktu dostępu, najpierw upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji Samsung Galaxy.Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją i dotknij trzech linii w lewym górnym rogu.Stąd wybierz Ustawienia, a następnie Mobilny punkt dostępu.Stuknij w Włącz mobilny hotspot, aby go włączyć. Aby połączyć się z siecią Wi-Fi za pomocą Galaxy S9 jako mobilnego hotspotu, najpierw upewnij się, że masz połączenie z usługą komórkową, a następnie uruchom aplikację Samsung Galaxy.Stąd wybierz Połączenia, a następnie Sieci Wi-Fi.Stuknij niebieską strzałkę obok sieci, z którą chcesz się połączyć i wprowadź hasło, jeśli jest to wymagane.Po nawiązaniu połączenia będziesz mógł używać swojego Galaxy S9 jako mobilnego punktu dostępowego dla tej sieci. Jeśli chcesz podłączyć Galaxy S9 bezpośrednio do sieci Wi-Fi bez korzystania z aplikacji Samsung Galaxy, najpierw uruchom Ustawienia z ekranu głównego i następnie dotknij Bezprzewodowe i sieci.W ustawieniach sieci dotknij Wi-Fi, a następnie wprowadź hasło, jeśli jest to wymagane.Następnie wybierz dostępną sieć i kliknij Połącz. Możesz także włączyć mobilny punkt dostępu, przechodząc do Ustawienia> Ogólne> Dostępność> Użyj wspomagającego dotyku> Włącz wspomagający dotyk> Mobilny punkt dostępu (na obsługiwanych urządzeniach). Z tego miejsca po prostu przeciągnij w dół z dowolnego miejsca ekran, aż zobaczysz Mobilny punkt dostępu (włącz to, gdy jest dostępny) i dotknij go.Teraz będziesz mógł używać swojego Galaxy S9 jako mobilnego hotspotu dla dowolnych pobliskich sieci bezprzewodowych!Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy w łączeniu lub konfigurowaniu mobilnych hotspotów za pomocą Galaxy S9, odwiedź naszą witrynę pomocy technicznej pod adresem www.samsungsupportuk .

Jak wygląda proces konfigurowania mobilnego hotspotu na moim Galaxy S9?

Aby używać Galaxy S9 jako mobilnego punktu dostępu, musisz go najpierw skonfigurować.Aby to zrobić, otwórz aplikację Ustawienia i przejdź do opcji Bezprzewodowe i sieci.W obszarze Sieci komórkowe dotknij Mobilny punkt dostępu.Kliknij Włącz mobilny hotspot.Wprowadź swoje hasło i wybierz Włącz.Musisz teraz utworzyć nową nazwę sieci i hasło.Stuknij Utwórz nową sieć i wprowadź nazwę swojego hotspotu (na przykład Family Hotspot) oraz hasło (na przykład hasło). Stuknij Zapisz.Następnie otwórz App Store na iPhonie lub iPadzie i pobierz bezpłatną aplikację Wi-Fi Connect.Otwórz Wi-Fi Connect i zaloguj się przy użyciu poświadczeń Apple ID.Na głównym ekranie Wi-Fi Connect dotknij Dodaj sieć obok utworzonej sieci (Family Hotspot). Wpisz nazwę sieci (na przykład Starbucks) i hasło utworzone w kroku 5 tego przewodnika.

Czy mogę używać mojego Galaxy S9 jako hotspotu Wi-Fi?

Tak, możesz używać swojego Galaxy S9 jako hotspotu Wi-Fi.Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że Twój Galaxy S9 jest podłączony do Internetu i ma aktywny plan transmisji danych.Następnie otwórz aplikację Ustawienia i przewiń w dół do Bezprzewodowe i sieci.Stuknij w Wi-Fi, a następnie stuknij w nazwę sieci, z którą chcesz się połączyć.Jeśli nie jest jeszcze wybrane, wybierz sieć, do której podłączony jest Twój Galaxy S9 z listy dostępnych sieci.Następnie wprowadź hasło do tej sieci i kliknij Połącz.Teraz będziesz mógł używać swojego Galaxy S9 jako hotspotu Wi-Fi w tej sieci.

Jakie są korzyści z używania mojego Galaxy S9 jako hotspotu?

Korzystanie z Galaxy S9 jako hotspotu ma wiele zalet.Przede wszystkim może pomóc Ci zaoszczędzić na zużyciu danych komórkowych.Jeśli masz kompatybilne urządzenie i aktywny pakiet danych, podłączenie Galaxy S9 do Internetu przez Wi-Fi może znacznie obniżyć miesięczny rachunek.Co więcej, używanie Galaxy S9 jako hotspotu może również zapewnić dostęp do mobilnego łącza szerokopasmowego, gdy jesteś poza domem lub gdy nie ma sygnału w innym miejscu.Wreszcie, jeśli masz wiele urządzeń, które wymagają jednoczesnego dostępu do Internetu, użycie Galaxy S9 jako hotspotu może zapewnić jednoczesną łączność dla wszystkich z nich.

Czy używanie mojego Galaxy S9 jako hotspotu jest bezpieczne?

Używanie Galaxy S9 jako hotspotu nie zaszkodzi, pod warunkiem, że podejmiesz niezbędne środki ostrożności.Przede wszystkim upewnij się, że korzystasz z bezpiecznego połączenia.Po drugie, miej świadomość potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa związanych z udostępnianiem swoich danych osobowych w Internecie.Na koniec przed zarejestrowaniem się zapoznaj się z warunkami dowolnej usługi.Postępując zgodnie z tymi prostymi wskazówkami, możesz bezpiecznie używać swojego Galaxy S9 jako hotspotu bez ryzyka.

Jakie są zagrożenia związane z używaniem mojego Galaxy S9 jako hotspotu?

Istnieje kilka zagrożeń związanych z używaniem Galaxy S9 jako hotspotu.Po pierwsze, jeśli nie będziesz ostrożny, możesz narazić się na zagrożenia bezpieczeństwa.Jeśli ktoś inny uzyska dostęp do Twojego urządzenia, gdy jest ono połączone z Internetem za pośrednictwem Galaxy S9, może potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, a nawet całkowicie przejąć Twoje urządzenie.Ponadto, jeśli korzystasz z publicznego hotspotu, inni użytkownicy mogą zobaczyć, jakie witryny odwiedzasz, i śledzić Twoje ruchy w sieci.Wreszcie, jeśli Twój Galaxy S9 jest stale podłączony do Internetu za pośrednictwem funkcji hotspot, z czasem może stać się mniej niezawodny ze względu na obciążenie baterii.

Ile danych mogę wykorzystać, gdy zmienię GalaxyS9 w hotspot?

Jeśli masz Galaxy S9, możesz używać go jako hotspotu do udostępniania połączenia internetowego innym urządzeniom.Po włączeniu funkcji hotspotu Galaxy S9 automatycznie rozpocznie udostępnianie połączenia internetowego innym urządzeniom podłączonym do tej samej sieci.

Korzystając z Galaxy S9 jako hotspota, możesz wykorzystać do 400 GB danych miesięcznie.Dzieje się tak, ponieważ Galaxy S9 wykorzystuje dane komórkowe 4G LTE zamiast Wi-Fi lub szerokopasmowego łącza 3G/4G.Korzystając z funkcji hotspot, możesz również wykorzystać do 50 GB danych dziennie.Pamiętaj jednak, że ta ilość danych zostanie wykorzystana, nawet jeśli faktycznie nie korzystasz z funkcji hotspotu.Dlatego upewnij się, że łączysz się z Internetem tylko podczas korzystania z funkcji hotspot, jeśli potrzebujesz więcej niż 50 GB danych dziennie.

Aby używać Galaxy S9 jako hotspotu, najpierw upewnij się, że jest włączony i podłączony do sieci bezprzewodowej.Następnie otwórz aplikację Ustawienia i wybierz Bezprzewodowe i sieci > Sieci komórkowe > Nazwy punktów dostępu (lub naciśnij Menu, a następnie Sieć). Jeśli na liście znajdują się istniejące punkty dostępu, stuknij Dodaj APN (lub naciśnij Menu, a następnie Nowy APN). W nowym oknie, które się otworzy, wpisz mobilną łączność szerokopasmową (4g lte) w polu Nazwa i wpisz 9999 jako Identyfikator serwera.Kliknij Zapisz zmiany.Na koniec dotknij Połącz u dołu ekranu, aby skonfigurować nowy punkt dostępu.

Po skonfigurowaniu wszystkiego otwórz dowolną przeglądarkę internetową na innym urządzeniu i wpisz http://mobilebroadband (4g lte) w pasku adresu.

Czy przekształcenie mojego Galaxy S9 w hotspot szybko wyczerpie żywotność baterii?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ czas pracy na baterii, który zostanie utracony, gdy Galaxy S9 zostanie zmieniony w hotspot, będzie się różnić w zależności od tego, jak często i jak długo telefon jest używany jako hotspot.Jednak ogólnie rzecz biorąc, można śmiało powiedzieć, że używanie Galaxy S9 jako hotspotu spowoduje szybsze rozładowanie baterii niż w przypadku normalnego korzystania z telefonu.

Aby zmaksymalizować żywotność baterii podczas korzystania z Galaxy S9 jako hotspotu, ważne jest, aby ekran telefonu był jak najbardziej wyłączony i używaj go tylko wtedy, gdy jest to konieczne.Ponadto upewnij się, że łączysz się tylko z zaufanymi sieciami Wi-Fi, o których wiadomo, że są niezawodne.Na koniec zawsze pamiętaj, aby naładować Galaxy S9 po użyciu go jako hotspota, aby mieć wystarczająco dużo energii na cały dzień.

Czy muszę wiedzieć coś jeszcze o używaniu mojego urządzenia jako mobilnego punktu dostępu?

Przede wszystkim musisz mieć kompatybilne urządzenie Galaxy S9 lub S9+, aby używać go jako mobilnego hotspotu.Dodatkowo będziesz potrzebować aktywnego planu transmisji danych od swojego operatora, aby móc korzystać z funkcji hotspotu.Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych elementów wykonaj następujące proste czynności, aby rozpocząć:

Teraz, gdy omówiliśmy, jak włączyć tryb mobilnego punktu dostępu w naszym Galaxy S9 lub S9+, rzućmy okiem na kilka typowych pytań dotyczących korzystania z tej funkcji:

Czy mogę udostępnić swoje mobilne połączenie szerokopasmowe innym urządzeniom?Tak — po włączeniu trybu mobilnego hotspotu w Galaxy S9 lub S9+ wszystkie inne urządzenia zalogowane na Twoje konto Google mogą łączyć się bezpośrednio za jego pośrednictwem bez konieczności wcześniejszego nawiązywania połączenia Wi-Fi!Dotyczy to zarówno urządzeń z systemem Android i iOS, jak i komputerów Mac i PC z odpowiednio systemem operacyjnym Chrome lub Windows 10!Tylko upewnij się, że każde urządzenie jest podłączone bezpośrednio przez USB, a nie przez Bluetooth – w przeciwnym razie będą one udostępniać połączenia Bluetooth!Jak długo trwa, zanim mój telefon stanie się mobilny hotspot?Zazwyczaj po włączeniu sprzęt telefonu staje się gotowy do użycia jako mobilny punkt dostępu; Jednak w zależności od natężenia ruchu w danym momencie, uzyskanie pełnej usługi może potrwać nieco dłużej lub krócej. Czy mogę udostępnić mobilne połączenie szerokopasmowe osobom, które nie mają urządzenia z systemem Android lub iOS?Niestety nie – chociaż każdy, kto ma urządzenie podłączone do Internetu, może połączyć się za pośrednictwem mobilnego trybu hotspot na swoim Galaxy S9 lub S9+, nie będzie mógł zobaczyć niczego innego, co jest wyświetlane na ekranie (w tym map!), chyba że ma również urządzenie z systemem Android lub iOS sobie . Czy jest coś jeszcze, czego potrzebuję, aby używać mojej galaktyki 9 jako mobilnego hotspotu?Oprócz posiadania zgodnego urządzenia i aktywnego planu danych od swojego operatora (którego możesz dowiedzieć się więcej w kroku 3 tego przewodnika), musisz włączyć dane komórkowe przed przekazaniem ich do przetwarzania tej funkcji i uzyskania dostępu do przeglądarki na swoim urządzeniu.

  1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim Galaxy S9 lub S9+.
  2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij Sieć komórkowa.
  3. Dotknij przełącznika obok opcji Użyj sieci komórkowej jako hotspotu Wi-Fi, aby ją włączyć.
  4. Wprowadź hasło operatora, jeśli zostaniesz o to poproszony, a następnie dotknij OK.
  5. Jeśli korzystasz z połączenia LTE, upewnij się, że telefon jest podłączony do silnego sygnału, zanim przejdziesz dalej.
  6. Następnie otwórz przeglądarkę na swoim urządzeniu i wpisz https://www.google.com/maps/d/viewer?usp=sharing&mid=1vbSxjy0LcBKWgf8NXlzQJZ7R_PYIw&ll=3776801,-9142792&spn=048259,056911&t=h&zoom=12&maptype=roadmap (lub dowolny inny wybrany adres URL). Teraz powinieneś być w stanie wyświetlić mapę z włączoną transmisją danych komórkowych!Po prostu przeciągnij i upuść w miejscu, w którym chcesz umieścić wskaźnik mapy i naciśnij Go!Możesz również uzyskać dostęp do tej samej funkcji, otwierając Mapy Google na komputerze stacjonarnym i logując się tam na swoje konto przed naciśnięciem Połącz u dołu ekranu (uwaga: spowoduje to wydłużenie czasu pracy baterii niż korzystanie z danych komórkowych).

gorąca treść