Sitemap

Jak włożyć kartę SD do czytnika Moultrie?

Aby włożyć kartę SD do czytnika Moultrie, najpierw upewnij się, że karta SD jest sformatowana w FAT3

 1. Następnie wsuń kartę SD do gniazda czytnika.Czytnik automatycznie wykryje i zamontuje kartę SD.Aby użyć czytnika Moultrie na urządzeniu z systemem Android, wykonaj następujące czynności:
 2. Otwórz menu Ustawienia na urządzeniu z Androidem i wybierz Pamięć.
 3. Stuknij kartę SD, której chcesz użyć, i wybierz Zamontuj.
 4. Wybierz Użyj jako Dysku i dotknij OK.Twoje urządzenie z Androidem będzie teraz używać tej karty SD jako domyślnego dysku pamięci.

Czy muszę sformatować kartę SD przed użyciem jej z czytnikiem Moultrie?

Nie, nie musisz formatować karty SD przed użyciem jej z czytnikiem Moultrie.Czytnik Moultrie automatycznie wykryje i odczyta każdy rodzaj karty SD.

Jak podłączyć czytnik Moultrie do urządzenia z systemem Android?

Aby podłączyć czytnik Moultrie do urządzenia z systemem Android:

 1. Otwórz Sklep Google Play na swoim urządzeniu z Androidem i wyszukaj „Czytnik kart SD Moultrie”.
 2. Naciśnij przycisk „Zainstaluj” obok aplikacji Moultrie SD Card Reader.
 3. Po zainstalowaniu otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć czytnik Moultrie do urządzenia z systemem Android.

Jakie rodzaje kart SD są kompatybilne z czytnikiem Moultrie?

Czytnik kart SD Moultrie jest kompatybilny z różnymi kartami SD, w tym kartami microSD.Aby używać czytnika Moultrie z urządzeniem z systemem Android, upewnij się, że używana karta SD jest sformatowana w formacie FAT32.Dodatkowo upewnij się, że karta SD ma pojemność co najmniej 2 GB.

Dlaczego moja karta SD nie jest rozpoznawana przez czytnik Moultrie?

Karty SD można formatować na różne sposoby, więc możliwe jest, że czytnik Moultrie nie rozpozna karty SD, ponieważ nie jest sformatowana w taki sam sposób, jak oczekuje tego czytnik Moultrie.Jeśli używasz karty SD, która została pierwotnie zakupiona w sklepie, prawdopodobnie została już sformatowana we właściwy sposób do użytku z urządzeniem z systemem Android.Jeśli zdjęcia lub filmy zostały skopiowane na kartę SD z innego źródła, takiego jak komputer, karta SD może nie być prawidłowo sformatowana i może nie zostać wykryta przez czytnik Moultrie.Aby sformatować kartę SD do użytku z urządzeniem z systemem Android, wykonaj następujące czynności: 1) Otwórz aplikację „Ustawienia” w telefonie i wybierz „Pamięć”. 2) Stuknij w „Karta SD” i wybierz „Format”. 3) Wybierz „Szybkie formatowanie” i poczekaj na zakończenie procesu. 4) Po zakończeniu formatowania dotknij „OK”, aby zamknąć Ustawienia pamięci. 5) Podłącz kartę SD do telefonu przez USB i uruchom aplikację „Moultrie Reader App”. 6) Na głównym ekranie aplikacji Moultrie Reader, znajdź i wybierz swoją kartę SD z listy urządzeń. 7) Stuknij w „Otwórz”, a następnie wybierz „Tak” lub „Nie” w zależności od tego, czy chcesz zastąpić istniejące pliki na karcie SD nowymi obrazami przechwyconymi przez aplikację Moultrie Reader.

Jak mogę się upewnić, że moje zdjęcia i filmy zostaną poprawnie zapisane na karcie SD?

Czytniki kart SD to świetny sposób na łatwe przesyłanie zdjęć i filmów z urządzenia z Androidem na kartę SD.Aby użyć czytnika kart SD moultrie na Androidzie, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację, z którą chcesz używać czytnika kart SD.
 2. Dotknij trzech linii w lewym górnym rogu ekranu.
 3. Wybierz „Ustawienia”.
 4. W sekcji „Pamięć” kliknij „Karta SD”.
 5. Po prawej stronie ekranu wybierz kartę SD, a następnie dotknij „Otwórz”.
 6. Wybierz wszystkie swoje zdjęcia i filmy, dotykając ich pojedynczo lub naciskając i przytrzymując jedno, aż zaznaczy je wszystkie.

Co powinienem zrobić, jeśli przypadkowo usunę zdjęcie lub film z karty SD?

Jeśli przypadkowo usuniesz zdjęcie lub film z karty SD, wykonaj następujące czynności, aby przywrócić plik:

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Stuknij album zawierający zdjęcie lub wideo, które chcesz przywrócić.
 3. Wybierz wszystkie zdjęcia lub filmy w tym albumie, a następnie dotknij „Usuń” u dołu ekranu.
 4. Stuknij w „Tak”, gdy pojawi się monit o potwierdzenie, że chcesz trwale usunąć te pliki.
 5. Na komputerze otwórz Eksploratora Windows i przejdź do miejsca, w którym jest podłączona karta SD (zwykle C:).
 6. Zlokalizuj i wybierz folder o nazwie „Filmy wideo” (lub jakakolwiek została mu nadana nazwa). Jeśli w tym folderze znajduje się wiele zdjęć lub filmów, wybierz tylko jedno, klikając je, a następnie naciskając Ctrl + A (Command + A na komputerach Mac), aby zaznaczyć je wszystkie jednocześnie.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne zdjęcie lub wideo i wybierz „Otwórz za pomocą…” z menu, które się pojawi.W nowym oknie, które się otworzy, wybierz „Windows Photo Viewer” z listy opcji i naciśnij przycisk OK, aby otworzyć ten program z wybranym zdjęciem lub plikiem wideo otwartym jako dokument w nim. (Uwaga: Jeśli nie widzisz systemu Windows Przeglądarka zdjęć wymieniona wśród dostępnych programów, spróbuj ją najpierw zainstalować, przechodząc na stronę http://windowsphotoviewerdownloadcenter.com/en-us/). Kliknij kartę Narzędzia w lewym górnym rogu okna, a następnie kliknij przycisk Przywróć punkt w sekcji Historia.

Czy mogę edytować lub modyfikować dowolne pliki na mojej karcie SD za pomocą aplikacji czytnika Moultrie?

Tak, możesz edytować lub modyfikować dowolne pliki na karcie SD za pomocą aplikacji czytnika Moultrie.Aplikacja umożliwia przeglądanie i zarządzanie zdjęciami, filmami i muzyką przechowywaną na karcie SD.Możesz także uzyskać dostęp do plików zapisanych na karcie SD, przeglądając foldery lub nazwy plików.

gorąca treść