Sitemap

Hoe maak je een lijst met nullen in Python?

In Python kun je een lijst met nullen maken door de functie range() te gebruiken.De functie range() heeft twee argumenten: de startwaarde en de eindwaarde.De startwaarde wordt gebruikt om te bepalen hoeveel items in de lijst staan ​​en de eindwaarde wordt gebruikt om te bepalen waar de lijst eindigt. In het volgende codevoorbeeld wordt een lijst met nullen gemaakt die begint bij 0 en eindigt bij 3:

import math def make_zeros(start, end): x = 0 while x

U kunt ook de functie range() gebruiken om een ​​lijst met nullen te maken die op een ander punt in uw script begint.Gebruik gewoon haakjes om aan te geven waar u de startwaarde wilt hebben. In het volgende codevoorbeeld wordt een lijst met nullen gemaakt die begint bij 5 en eindigt bij 10:

def make_zeros(start, end): x = 0 while (x

Hoe wis je een lijst in Python?In Python kun je een lijst wissen met behulp van de del-instructie.De del-instructie verwijdert alle items van een bepaalde lijstvariabele.U kunt deze instructie gebruiken om alle items uit een heel script of alleen specifieke variabelen binnen dat script te verwijderen.

Hoeveel nullen mag je in een Python-lijst hebben?

In Python kan een lijst maximaal 99 nullen bevatten.

Wat is de maximale grootte van een Python-lijst?

In Python is een lijst een gegevensstructuur die meerdere items kan bevatten.Een lijst kan elke grootte hebben, zolang de totale grootte van de lijst niet groter is dan de maximale grootte toegestaan ​​door Python.De maximale grootte van een Python-lijst is 1000 items.

Wat gebeurt er als je een item probeert toe te voegen aan een volledige Python-lijst?

In Python is een lijst een geordende verzameling objecten.Wanneer u een item aan het einde van een lijst toevoegt, wordt het nieuwe item het laatste item in de lijst.Als de lijst aan het einde al een of meer items bevat, worden die items overschreven.

Gebruik [] als volgt om een ​​lijst zonder items te maken:

[]

Dit creëert een lege lijst die elk type object kan bevatten.

Is er een manier om items uit een Python-lijst te verwijderen?

Er is geen ingebouwde functie om items uit een Python-lijst te verwijderen, maar u kunt de functie range() gebruiken om een ​​nieuwe lijst te maken die alleen het opgegeven aantal elementen bevat.

Kun je items in een Python-lijst vervangen?

In Python kun je items in een lijst vervangen door de ingebouwde functie len() te gebruiken.De syntaxis hiervoor is als volgt:

len(lijst)

Hiermee wordt de lengte van de lijst geretourneerd.

Welke gegevenstypen kunnen worden opgeslagen in een Python-lijst?

In Python kunnen lijsten elk type gegevens opslaan.De meest voorkomende soorten gegevens die in lijsten worden opgeslagen, zijn gehele getallen en tekenreeksen.

Om een ​​lijst in Python te maken, gebruikt u het trefwoord list gevolgd door een door komma's gescheiden lijst met gegevensitems.Bijvoorbeeld:

lijst = [1, 2, 3]

Dit creëert een nieuwe lijst met de naam lijst die drie gehele getallen bevat.Om toegang te krijgen tot een afzonderlijk item in de lijst, gebruikt u het indexnummer (op nul gebaseerd) voorafgegaan door een dubbele punt.Bijvoorbeeld:

De waarde 1 staat op positie 0 in de lijst en de waarde 2 staat op positie 1 in de lijst.De waarde 3 is niet aanwezig in de lijst omdat deze is toegewezen aan een variabele buiten het bereik van dit codeblok.

Als je een item uit een Python-lijst wilt verwijderen, gebruik je het sleutelwoord del gevolgd door het indexnummer van het item dat je wilt verwijderen.Bijvoorbeeld:

dellist[0] verwijdert element 0 uit de lijst (het eerste element). dellist[1] verwijdert element 1 uit de lijst (het tweede element). dellist[2] verwijdert zowel elementen 2 als 3 uit de lijst (alles na positie 2 wordt verwijderd).

Om een ​​item op een specifieke locatie in een Python-lijst in te voegen, gebruikt u haakjes gevolgd door precies één item om in te voegen:

list[(5), 6] voegt element 5 in op positie 6 binnen de bestaande inhoud van LIST (alles vóór positie 5 wordt vervangen). Als er geen ruimte is voor een extra item tussen haakjes (), dan gebeurt er niets en blijft LIST ongewijzigd. (Vergeet niet dat indexen bij nul beginnen.

Zijn er beperkingen op wat kan worden opgeslagen in een Python-lijst?

Er zijn geen beperkingen voor wat kan worden opgeslagen in een Python-lijst.Lijsten zijn echter onveranderlijk, wat betekent dat ze niet meer kunnen worden gewijzigd als ze eenmaal zijn gemaakt.Dit is een belangrijk onderscheid om in gedachten te houden bij het werken met lijsten, omdat dit van invloed kan zijn op hoe u ze gebruikt.Als u bijvoorbeeld iets aan het einde van een lijst wilt toevoegen, moet u een nieuwe lijst maken en de inhoud van de oude lijst naar de nieuwe kopiëren.Lijsten zijn ook efficiënte gegevensstructuren omdat ze u in staat stellen meerdere items tegelijk in het geheugen op te slaan zonder dat u voor elk item afzonderlijke stukjes geheugen hoeft toe te wijzen.

Hoe krijg je toegang tot items in een Python-lijst?

In Python heb je toegang tot items in een lijst door het indexnummer te gebruiken.

Kun je een Python-lijst doorlopen?

Ja, u kunt een Python-lijst doorlopen met de for-instructie.De syntaxis voor de for-instructie is als volgt:

voor item in lijst:

...

Het sleutelwoord voor zal Python vertellen om de code tussen de haakjes uit te voeren nadat het de uitdrukking "item" heeft geëvalueerd.Deze uitdrukking wordt toegewezen aan de variabele "item" en elke keer dat deze wordt geëvalueerd, wordt de waarde van het volgende element in de lijst geretourneerd.Dus als de lijst drie elementen bevat, wordt het item respectievelijk ingesteld op "1", "2" en "3".Nadat alle drie de items zijn toegewezen, wordt de uitvoering van het for-statement beëindigd.

Welke andere bewerkingen kunnen worden uitgevoerd op lijsten in Python?

In Python kunnen lijsten op verschillende manieren worden gemanipuleerd.U kunt bijvoorbeeld items aan het einde van een lijst toevoegen, items vooraan een lijst verwijderen of de volgorde van items in een lijst omkeren.Bovendien kunt u wiskundige bewerkingen uitvoeren op lijsten zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.Ten slotte kunt u lijsten gebruiken om gegevens in het geheugen op te slaan.

Zijn lijsten veranderlijke objecten in Python?

In Python zijn lijsten veranderlijke objecten.Dit betekent dat u de inhoud van een lijst kunt wijzigen door nieuwe waarden aan de elementen ervan toe te kennen.Merk echter op dat dit niet betekent dat lijsten "samengestelde" objecten zijn, zoals strings en tupels.Lijsten zijn gewoon verzamelingen van items, en ze hebben geen speciale eigenschappen of methodes met betrekking tot samenstelling.

Een belangrijk ding om in gedachten te houden wanneer u met lijsten werkt, is dat ze op nul zijn gebaseerd.Dit betekent dat het eerste element in een lijst op index 0 staat, het tweede element op index 1, enzovoort.Om toegang te krijgen tot een element dat verder gaat dan het laatste in een lijst, moet u de functie len() gebruiken: len(lijst) geeft de lengte van de lijst (in bytes).

Waar kan ik meer informatie vinden over het werken met lijsten in Python?

Een lijst in Python is een verzameling items.Om een ​​lijst te maken, gebruikt u de functie list().De syntaxis voor de functie list() is als volgt:

lijst(item1, item2, ...)

Het eerste argument is het item dat u aan de lijst wilt toevoegen.Het tweede argument is het item dat u wilt toevoegen na het eerste item in de lijst.Het derde argument is optioneel en kan worden gebruikt om aan te geven hoeveel items in de lijst staan.Als je dit argument weglaat, gaat Python ervan uit dat er geen extra items in de lijst staan ​​en retourneert het een lege string.U kunt ook negatieve getallen gebruiken om aan te geven hoeveel items na het laatste item in de lijst moeten worden geplaatst in plaats van een expliciet nummer op te nemen.Als u bijvoorbeeld een lijst met vijf items wilt maken en het derde argument wilt weglaten, dan zou Python "lijst" als uw resultaat retourneren (zonder spaties tussen elk woord). Als u echter een spatie tussen elk woord en -5 als uw derde argument wilt specificeren, dan zou Python "Lijst 5" retourneren.

contenuto caldo