Sitemap

Bagaimanakah anda membuat senarai sifar dalam Python?

Dalam Python, anda boleh membuat senarai sifar dengan menggunakan fungsi range().Fungsi range() mengambil dua argumen: nilai mula dan nilai akhir.Nilai mula digunakan untuk menentukan bilangan item dalam senarai dan nilai akhir digunakan untuk menentukan tempat senarai berakhir. Contoh kod berikut mencipta senarai sifar yang bermula pada 0 dan berakhir pada 3:

import matematik def make_zeros(mula, tamat): x = 0 manakala x

Anda juga boleh menggunakan fungsi range() untuk membuat senarai sifar yang bermula pada mana-mana titik lain dalam skrip anda.Hanya gunakan kurungan untuk menunjukkan di mana anda mahu nilai mula diletakkan. Contoh kod berikut mencipta senarai sifar yang bermula pada 5 dan berakhir pada 10:

def make_zeros(mula, tamat): x = 0 manakala (x

Bagaimanakah anda mengosongkan senarai dalam Python?Dalam Python, anda boleh mengosongkan senarai dengan menggunakan pernyataan del.Pernyataan del mengalih keluar semua item daripada pembolehubah senarai yang diberikan.Anda boleh menggunakan pernyataan ini untuk mengalih keluar semua item daripada keseluruhan skrip atau hanya pembolehubah tertentu dalam skrip tersebut.

Berapa banyak sifar yang boleh anda miliki dalam senarai Python?

Dalam Python, senarai boleh mempunyai sehingga 99 sifar.

Apakah saiz maksimum senarai Python?

Dalam Python, senarai ialah struktur data yang boleh memuatkan berbilang item.Senarai boleh mempunyai sebarang saiz, selagi jumlah saiz senarai tidak melebihi saiz maksimum yang dibenarkan oleh Python.Saiz maksimum senarai Python ialah 1000 item.

Apakah yang berlaku jika anda cuba menambahkan item ke senarai Python penuh?

Dalam Python, senarai ialah koleksi objek tersusun.Apabila anda menambahkan item ke penghujung senarai, item baharu menjadi item terakhir dalam senarai.Jika senarai sudah mempunyai satu atau lebih item pada penghujungnya, item tersebut akan ditimpa.

Untuk membuat senarai tanpa item, gunakan [] seperti berikut:

[]

Ini mencipta senarai kosong yang boleh memuatkan sebarang jenis objek.

Adakah terdapat cara untuk mengalih keluar item daripada senarai Python?

Tiada fungsi terbina dalam untuk mengalih keluar item daripada senarai Python, tetapi anda boleh menggunakan fungsi range() untuk mencipta senarai baharu yang mengandungi hanya bilangan elemen yang ditentukan.

Bolehkah anda menggantikan item dalam senarai Python?

Dalam Python, anda boleh menggantikan item dalam senarai dengan menggunakan fungsi terbina dalam len().Sintaks untuk ini adalah seperti berikut:

len(senarai)

Ini akan mengembalikan panjang senarai.

Apakah jenis data yang boleh disimpan dalam senarai Python?

Dalam Python, senarai boleh menyimpan sebarang jenis data.Walau bagaimanapun, jenis data yang paling biasa yang disimpan dalam senarai ialah integer dan rentetan.

Untuk membuat senarai dalam Python, anda menggunakan kata kunci senarai diikuti dengan senarai item data yang dipisahkan koma.Sebagai contoh:

senarai = [1, 2, 3]

Ini mencipta senarai baharu yang dipanggil senarai yang mengandungi tiga integer.Untuk mengakses item individu dalam senarai, anda menggunakan nombor indeks (berasaskan sifar) yang didahului dengan titik bertindih.Sebagai contoh:

Nilai 1 berada pada kedudukan 0 dalam senarai, dan nilai 2 berada pada kedudukan 1 dalam senarai.Nilai 3 tidak terdapat dalam senarai kerana ia ditetapkan kepada pembolehubah di luar skop blok kod ini.

Jika anda ingin mengalih keluar item daripada senarai Python, anda menggunakan kata kunci del diikuti dengan nombor indeks item yang ingin anda padamkan.Sebagai contoh:

dellist[0] mengalih keluar elemen 0 daripada senarai (elemen pertama). dellist[1] mengalih keluar elemen 1 daripada senarai (elemen kedua). dellist[2] mengalih keluar kedua-dua elemen 2 dan 3 daripada senarai (semuanya selepas kedudukan 2 akan dipadamkan).

Untuk memasukkan item ke dalam Senarai Python di lokasi tertentu, gunakan kurungan diikuti dengan tepat satu item untuk sisipan:

senarai[(5), 6] sisipan sel 5 pada kedudukan 6 dalam kandungan LIST sedia ada (semuanya sebelum kedudukan 5 akan diganti). Jika tiada ruang untuk item tambahan di dalam kurungan (), maka tiada apa yang berlaku dan LIST kekal tidak berubah. (Ingat bahawa indeks bermula pada sifar.

Adakah terdapat sebarang sekatan pada apa yang boleh disimpan dalam senarai Python?

Tiada sekatan pada apa yang boleh disimpan dalam senarai Python.Walau bagaimanapun, senarai tidak boleh diubah, yang bermaksud bahawa apabila ia telah dibuat, ia tidak boleh diubah.Ini ialah perbezaan penting yang perlu diingat semasa bekerja dengan senarai kerana ia boleh menjejaskan cara anda menggunakannya.Contohnya, jika anda ingin menambah sesuatu pada penghujung senarai, anda perlu membuat senarai baharu dan menyalin kandungan senarai lama ke dalam senarai baharu.Senarai juga merupakan struktur data yang cekap kerana ia membolehkan anda menyimpan berbilang item dalam memori sekaligus tanpa perlu memperuntukkan kepingan memori individu untuk setiap item.

Bagaimanakah anda mengakses item dalam senarai Python?

Dalam Python, anda boleh mengakses item dalam senarai dengan menggunakan nombor indeks.

Bolehkah anda mengulangi senarai Python?

Ya, anda boleh mengulangi senarai Python menggunakan pernyataan for.Sintaks untuk pernyataan for adalah seperti berikut:

untuk item dalam senarai:

...

Kata kunci untuk akan memberitahu Python untuk mula melaksanakan kod di dalam kurungan selepas ia menilai ungkapan "item".Ungkapan ini akan diberikan kepada pembolehubah "item" dan setiap kali ia dinilai, ia akan mengembalikan nilai elemen seterusnya dalam senarai.Jadi, jika senarai mengandungi tiga elemen, maka item akan ditetapkan kepada "1", "2" dan "3" masing-masing.Selepas ketiga-tiga item telah diberikan, pelaksanaan pernyataan for akan ditamatkan.

Apakah operasi lain yang boleh dilakukan pada senarai dalam Python?

Dalam Python, senarai boleh dimanipulasi dalam pelbagai cara.Contohnya, anda boleh menambah item pada penghujung senarai, memadam item dari hadapan senarai, atau membalikkan susunan item dalam senarai.Selain itu, anda boleh melakukan operasi matematik pada senarai seperti penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian.Akhir sekali, anda boleh menggunakan senarai untuk menyimpan data dalam ingatan.

Adakah senarai objek boleh berubah dalam Python?

Dalam Python, senarai ialah objek boleh ubah.Ini bermakna anda boleh menukar kandungan senarai dengan memberikan nilai baharu kepada elemennya.Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa ini tidak bermakna senarai adalah objek "komposit" seperti rentetan dan tupel.Senarai hanyalah koleksi item dan ia tidak mempunyai sebarang sifat atau kaedah khas yang berkaitan dengan komposisi.

Satu perkara penting yang perlu diingat semasa bekerja dengan senarai ialah senarai tersebut berasaskan sifar.Ini bermakna elemen pertama dalam senarai berada pada indeks 0, elemen kedua berada pada indeks 1, dan seterusnya.Untuk mengakses elemen melebihi yang terakhir dalam senarai, anda perlu menggunakan fungsi len(): len(list) mengembalikan panjang senarai (dalam bait).

Di manakah saya boleh mendapatkan lebih banyak maklumat tentang bekerja dengan senarai dalam Python?

Senarai dalam Python ialah koleksi item.Untuk membuat senarai, anda menggunakan fungsi list().Sintaks untuk fungsi list() adalah seperti berikut:

senarai(item1, item2, ...)

Argumen pertama ialah item yang ingin anda tambahkan pada senarai.Argumen kedua ialah item yang anda mahu tambah selepas item pertama dalam senarai.Argumen ketiga adalah pilihan dan boleh digunakan untuk menentukan bilangan item dalam senarai.Jika anda meninggalkan hujah ini, maka Python menganggap bahawa tiada item tambahan dalam senarai dan mengembalikan rentetan kosong.Anda juga boleh menggunakan nombor negatif untuk menunjukkan bilangan item yang perlu diletakkan selepas item terakhir dalam senarai dan bukannya memasukkan nombor eksplisit.Sebagai contoh, jika anda ingin membuat senarai dengan lima item dan meninggalkan hujah ketiga, maka Python akan mengembalikan "senarai" sebagai hasil anda (tanpa sebarang ruang antara setiap perkataan). Walau bagaimanapun, jika anda mahukan ruang antara setiap perkataan dan menentukan -5 sebagai hujah ketiga anda, maka Python akan mengembalikan "Senarai 5".

kandungan panas