Sitemap

Hogyan készítsünk nullák listáját Pythonban?

A Pythonban a range() függvény használatával létrehozhat nullák listáját.A range() függvénynek két argumentuma van: a kezdőérték és a végérték.A kezdőérték annak meghatározására szolgál, hogy hány elem van a listában, a végérték pedig annak meghatározására szolgál, hogy hol ér véget a lista. A következő kódpélda nullákból álló listát hoz létre, amely 0-val kezdődik és 3-mal végződik:

import math def make_zeros(kezdet, vége): x = 0, míg x

A range() függvénnyel is létrehozhat egy olyan nullalistát, amely a szkript bármely más pontján kezdődik.Csak használjon zárójeleket, hogy jelezze, hol szeretné elhelyezni a kezdőértéket. A következő kódpélda nullákból álló listát hoz létre, amely 5-tel kezdődik és 10-re végződik:

def make_zeros(kezdet, vége): x = 0 while (x

Hogyan lehet törölni egy listát Pythonban?A Pythonban a del utasítás használatával törölheti a listát.A del utasítás eltávolítja az összes elemet egy adott listaváltozóból.Ezzel az utasítással eltávolíthatja az összes elemet egy teljes szkriptből, vagy csak a szkripten belüli bizonyos változókat.

Hány nulla lehet egy Python listában?

Pythonban egy listában legfeljebb 99 nulla lehet.

Mekkora a Python-lista maximális mérete?

A Pythonban a lista olyan adatstruktúra, amely több elemet is tartalmazhat.A lista bármilyen méretű lehet, feltéve, hogy a lista teljes mérete nem haladja meg a Python által megengedett maximális méretet.Egy Python-lista maximális mérete 1000 elem.

Mi történik, ha megpróbál egy elemet hozzáfűzni egy teljes Python-listához?

A Pythonban a lista objektumok rendezett gyűjteménye.Amikor hozzáfűz egy elemet a lista végéhez, az új elem lesz a lista utolsó eleme.Ha a lista végén már van egy vagy több elem, a rendszer felülírja azokat.

Ha elem nélküli listát szeretne létrehozni, használja a [] gombot az alábbiak szerint:

[]

Ez létrehoz egy üres listát, amely bármilyen típusú objektumot tartalmazhat.

Van mód az elemek eltávolítására a Python listáról?

Nincs beépített függvény az elemek eltávolítására a Python listából, de a range() függvény segítségével létrehozhat egy új listát, amely csak a megadott számú elemet tartalmazza.

Le tudod cserélni az elemeket a Python listában?

A Pythonban a beépített len() függvény használatával lecserélheti a lista elemeit.Ennek szintaxisa a következő:

len (lista)

Ezzel visszaadja a lista hosszát.

Milyen adattípusok tárolhatók egy Python listában?

A Pythonban a listák bármilyen típusú adatot tárolhatnak.A listákban tárolt adatok leggyakoribb típusai azonban az egész számok és a karakterláncok.

Lista Pythonban való létrehozásához használja a lista kulcsszót, majd az adatelemek vesszővel elválasztott listáját.Például:

lista = [1, 2, 3]

Ezzel létrehoz egy új listát listának, amely három egész számot tartalmaz.A lista egyes elemeinek eléréséhez használja a (nulla alapú) indexszámot, amelyet kettőspont előz meg.Például:

Az 1-es érték a lista 0-ásán, a 2-es érték pedig az 1-es helyen található a listában.A 3-as érték nem szerepel a listában, mert a kódblokk hatókörén kívül eső változóhoz lett hozzárendelve.

Ha egy Python-listáról szeretne eltávolítani egy elemet, használja a del kulcsszót, majd a törölni kívánt elem indexszámát.Például:

delist[0] eltávolítja a 0 elemet a listából (az első elemet). delist[1] eltávolítja az 1. elemet a listából (a második elemet). A delist[2] eltávolítja a 2. és 3. elemet is a listáról (a 2. pozíció után minden törlődik).

Ha egy adott helyen szeretne beszúrni egy elemet egy Python-listába, használjon zárójeleket, majd pontosan egy elemet a beszúráshoz:

lista[(5), 6] beszúrja az 5. elemet a 6. pozícióba a LISTA meglévő tartalmán belül (az 5. pozíció előtti minden lecserélődik). Ha a zárójelben () nincs hely extra elemnek, akkor semmi sem történik, és a LIST változatlan marad. (Ne feledje, hogy az indexek nulláról indulnak.

Vannak korlátozások arra vonatkozóan, hogy mit lehet tárolni a Python-listában?

Nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy mit lehet tárolni a Python-listában.A listák azonban megváltoztathatatlanok, ami azt jelenti, hogy miután létrehozták őket, nem módosíthatók.Ez egy fontos különbség, amelyet szem előtt kell tartani, amikor listákkal dolgozik, mert ez befolyásolhatja azok használatát.Például, ha valamit hozzá szeretne adni egy lista végéhez, létre kell hoznia egy új listát, és át kell másolnia a régi lista tartalmát az újba.A listák hatékony adatstruktúrák is, mivel lehetővé teszik egyszerre több elem tárolását a memóriában anélkül, hogy minden egyes elemhez külön memóriadarabokat kellene lefoglalni.

Hogyan lehet elérni a Python-lista elemeit?

A Pythonban az indexszám használatával érheti el a lista elemeit.

Tudsz átpörgetni egy Python listát?

Igen, a Python-listában a for utasítás használatával lépkedhet.A for utasítás szintaxisa a következő:

a listán szereplő tételhez:

...

A for kulcsszó azt fogja mondani a Pythonnak, hogy kezdje el végrehajtani a zárójelben lévő kódot, miután kiértékelte az „elem” kifejezést.Ez a kifejezés az „item” változóhoz lesz hozzárendelve, és minden egyes kiértékeléskor a lista következő elemének értékét adja vissza.Tehát, ha a lista három elemet tartalmaz, akkor az elem „1”, „2” és „3” lesz.Mindhárom elem hozzárendelése után a for utasítás végrehajtása leáll.

Milyen egyéb műveleteket lehet végrehajtani a listákon a Pythonban?

A Pythonban a listákat többféleképpen lehet manipulálni.Például hozzáadhat elemeket a lista végéhez, törölhet elemeket a lista elejéről, vagy megfordíthatja az elemek sorrendjét a listában.Ezenkívül matematikai műveleteket végezhet a listákon, például összeadáson, kivonáson, szorzáson és osztáson.Végül a listák segítségével adatokat tárolhat a memóriában.

A listák módosíthatók a Pythonban?

A Pythonban a listák változtatható objektumok.Ez azt jelenti, hogy megváltoztathatja a lista tartalmát, ha új értékeket rendel az elemeihez.Azonban vegye figyelembe, hogy ez nem jelenti azt, hogy a listák „összetett” objektumok, például karakterláncok és sorok.A listák egyszerűen elemek gyűjteményei, és nem rendelkeznek a kompozícióhoz kapcsolódó különleges tulajdonságokkal vagy módszerekkel.

Egy fontos dolog, amit szem előtt kell tartani, amikor listákkal dolgozik, hogy azok nulla alapúak.Ez azt jelenti, hogy a lista első eleme a 0 indexen van, a második elem az 1 indexen van, és így tovább.A lista utolsó elemén túli elem eléréséhez a len() függvényt kell használni: a len(list) a lista hosszát adja vissza (byte-ban).

Hol találhatok további információt a Python listákkal való munkáról?

A Pythonban a lista elemek gyűjteménye.Lista létrehozásához használja a list() függvényt.A list() függvény szintaxisa a következő:

lista(elem1, elem2, ...)

Az első argumentum az az elem, amelyet hozzá szeretne adni a listához.A második argumentum az az elem, amelyet fel szeretne venni a lista első eleme után.A harmadik argumentum nem kötelező, és annak megadására használható, hogy hány elem legyen a listában.Ha kihagyja ezt az argumentumot, a Python azt feltételezi, hogy nincsenek további elemek a listában, és üres karakterláncot ad vissza.Negatív számokkal is jelezheti, hogy a lista utolsó eleme után hány elemet kell elhelyezni a kifejezett szám megadása helyett.Ha például egy listát szeretne létrehozni öt elemből, és kihagyta a harmadik argumentumot, akkor a Python a "list" szót adja vissza eredményként (szóközök nélkül). Ha azonban szóközt szeretne az egyes szavak között, és -5-öt ad meg harmadik argumentumként, akkor a Python az "5. listát" adja vissza.

forró tartalom