Sitemap

Hvordan opretter du en liste med nuller i Python?

I Python kan du oprette en liste med nuller ved at bruge funktionen range().Funktionen range() tager to argumenter: startværdien og slutværdien.Startværdien bruges til at bestemme, hvor mange elementer der er på listen, og slutværdien bruges til at bestemme, hvor listen slutter. Følgende kodeeksempel opretter en liste med nuller, der starter ved 0 og slutter ved 3:

import matematik def make_zeros(start, slut): x = 0 mens x

Du kan også bruge range()-funktionen til at oprette en liste med nuller, der starter på et hvilket som helst andet punkt i dit script.Brug blot parentes til at angive, hvor du vil have startværdien placeret. Følgende kodeeksempel opretter en liste med nuller, der starter ved 5 og slutter ved 10:

def make_zeros(start, end): x = 0 mens (x

Hvordan rydder du en liste i Python?I Python kan du rydde en liste ved at bruge del-sætningen.Del-sætningen fjerner alle elementer fra en given listevariabel.Du kan bruge denne erklæring til at fjerne alle elementer fra et helt script eller kun specifikke variabler i det script.

Hvor mange nuller kan du have i en Python-liste?

I Python kan en liste have op til 99 nuller.

Hvad er den maksimale størrelse på en Python-liste?

I Python er en liste en datastruktur, der kan indeholde flere elementer.En liste kan have en hvilken som helst størrelse, så længe listens samlede størrelse ikke overstiger den maksimale størrelse tilladt af Python.Den maksimale størrelse på en Python-liste er 1000 elementer.

Hvad sker der, hvis du forsøger at tilføje et element til en komplet Python-liste?

I Python er en liste en ordnet samling af objekter.Når du tilføjer et element til slutningen af ​​en liste, bliver det nye element det sidste element på listen.Hvis listen allerede har et eller flere elementer i slutningen, overskrives disse elementer.

For at oprette en liste uden elementer, brug [] som følger:

[]

Dette skaber en tom liste, der kan indeholde enhver type objekt.

Er der en måde at fjerne elementer fra en Python-liste?

Der er ingen indbygget funktion til at fjerne elementer fra en Python-liste, men du kan bruge range()-funktionen til at oprette en ny liste, der kun indeholder det angivne antal elementer.

Kan du erstatte elementer i en Python-liste?

I Python kan du erstatte elementer i en liste ved at bruge den indbyggede funktion len().Syntaksen for dette er som følger:

len(liste)

Dette vil returnere længden af ​​listen.

Hvilke datatyper kan gemmes i en Python-liste?

I Python kan lister gemme enhver type data.De mest almindelige typer data, der er gemt i lister, er dog heltal og strenge.

For at oprette en liste i Python bruger du listenøgleordet efterfulgt af en kommasepareret liste over dataelementer.For eksempel:

liste = [1, 2, 3]

Dette opretter en ny liste kaldet liste, som indeholder tre heltal.For at få adgang til et individuelt element på listen, bruger du indeksnummeret (nul-baseret) foran et kolon.For eksempel:

Værdien 1 er på position 0 på listen, og værdien 2 er på position 1 på listen.Værdien 3 er ikke til stede på listen, fordi den blev tildelt en variabel uden for denne kodebloks omfang.

Hvis du vil fjerne et element fra en Python-liste, bruger du nøgleordet del efterfulgt af indeksnummeret på det element, du vil slette.For eksempel:

dellist[0] fjerner element 0 fra listen (det første element). dellist[1] fjerner element 1 fra listen (det andet element). dellist[2] fjerner både elementer 2 og 3 fra listen (alt efter position 2 vil blive slettet).

For at indsætte et element i en Python-liste på et bestemt sted, skal du bruge parenteser efterfulgt af nøjagtigt ét element til indsættelse:

liste[(5), 6] indsætter element 5 på position 6 i det eksisterende indhold af LIST (alt før position 5 vil blive erstattet). Hvis der ikke er plads til et ekstraelement inden for parenteser (), sker der intet, og LIST forbliver uændret. (Husk at indekser starter ved nul.

Er der nogen begrænsninger for, hvad der kan gemmes i en Python-liste?

Der er ingen begrænsninger på, hvad der kan gemmes i en Python-liste.Lister er dog uforanderlige, hvilket betyder, at når de først er oprettet, kan de ikke ændres.Dette er en vigtig sondring at huske på, når du arbejder med lister, fordi det kan påvirke, hvordan du bruger dem.For eksempel, hvis du vil tilføje noget til slutningen af ​​en liste, skal du oprette en ny liste og kopiere indholdet af den gamle liste til den nye.Lister er også effektive datastrukturer, fordi de giver dig mulighed for at gemme flere elementer i hukommelsen på én gang uden at skulle allokere individuelle stykker hukommelse til hvert element.

Hvordan får du adgang til elementer i en Python-liste?

I Python kan du få adgang til elementer på en liste ved at bruge indeksnummeret.

Kan du gå gennem en Python-liste?

Ja, du kan gå gennem en Python-liste ved at bruge for-sætningen.Syntaksen for for-sætningen er som følger:

for punkt på listen:

...

Nøgleordet for vil fortælle Python om at begynde at udføre koden inde i parentesen, efter at den har evalueret udtrykket "item".Dette udtryk vil blive tildelt variablen "item", og hver gang det evalueres, vil det returnere værdien af ​​det næste element i listen.Så hvis listen indeholder tre elementer, vil elementet blive sat til henholdsvis "1", "2" og "3".Efter at alle tre elementer er blevet tildelt, vil udførelsen af ​​for-erklæringen afsluttes.

Hvilke andre handlinger kan udføres på lister i Python?

I Python kan lister manipuleres på en række forskellige måder.Du kan f.eks. tilføje elementer til slutningen af ​​en liste, slette elementer fra forsiden af ​​en liste eller vende rækkefølgen af ​​elementer på en liste.Derudover kan du udføre matematiske operationer på lister såsom addition, subtraktion, multiplikation og division.Endelig kan du bruge lister til at gemme data i hukommelsen.

Er lister foranderlige objekter i Python?

I Python er lister foranderlige objekter.Det betyder, at du kan ændre indholdet af en liste ved at tildele nye værdier til dens elementer.Bemærk dog, at dette ikke betyder, at lister er "sammensatte" objekter som strenge og tupler.Lister er simpelthen samlinger af genstande, og de har ingen særlige egenskaber eller metoder relateret til sammensætning.

En vigtig ting at huske på, når du arbejder med lister, er, at de er nul-baserede.Det betyder, at det første element i en liste er ved indeks 0, det andet element er ved indeks 1, og så videre.For at få adgang til et element ud over det sidste på en liste, skal du bruge len()-funktionen: len(liste) returnerer længden af ​​listen (i bytes).

Hvor kan jeg finde flere oplysninger om at arbejde med lister i Python?

En liste i Python er en samling af genstande.For at oprette en liste bruger du list()-funktionen.Syntaksen for funktionen list() er som følger:

liste(emne1, item2, ...)

Det første argument er det element, du vil tilføje til listen.Det andet argument er det element, du vil tilføje efter det første element på listen.Det tredje argument er valgfrit og kan bruges til at angive, hvor mange elementer der er på listen.Hvis du udelader dette argument, antager Python, at der ikke er yderligere elementer på listen, og returnerer en tom streng.Du kan også bruge negative tal til at angive, hvor mange varer der skal placeres efter det sidste punkt på listen i stedet for at inkludere et eksplicit tal.For eksempel, hvis du ville oprette en liste med fem elementer og udelade det tredje argument, ville Python returnere "liste" som dit resultat (uden mellemrum mellem hvert ord). Men hvis du ville have et mellemrum mellem hvert ord og angivet -5 som dit tredje argument, ville Python returnere "Liste 5".

varmt indhold