Sitemap

Jak proměním svůj Galaxy S9 na hotspot?

Pokud máte Galaxy S9, můžete jej použít jako hotspot pro připojení k internetu.Zde je návod: 1.Otevřete v telefonu aplikaci Nastavení.2.V části „Síť a internet“ klepněte na „Wi-Fi“.3.Klepněte na název vaší bezdrátové sítě a poté klepněte na „Konfigurovat“.4.V části „Pokročilá nastavení“ vyberte „Použít mobilní síť jako výchozí“.5.V části „Režim hotspotu“ vyberte „Zapnuto“ a zadejte heslo Wi-Fi vašeho Galaxy S9.6.Vyberte typ připojení, které chcete použít: Wi-Fi nebo mobilní data (LTE).7.Pokud používáte mobilní data (LTE), v části „Limity využití dat“ nastavte limit pro množství dat, které povolíte každému zařízení na vašem účtu využít za den.8.Klepnutím na OK dokončete nastavení režimu hotspotu na vašem Galaxy S9. (Pokud nemáte Galaxy S9, přečtěte si část Jak proměním svůj iPhone na hotspot?) Svůj Galaxy S9 můžete také použít jako zařízení pro sdílení dat, pokud máte vhodný kabel USB a plánujte jej připojit přímo k jinému počítači nebo routeru, který má přístup k internetu přes Ethernet nebo WiFi (nejen přes mobilní síť). Postupujte takto: 1) V telefonu otevřete aplikaci Nastavení a přejděte na Bezdrátové připojení a sítě > Tethering a mobilní hotspoty2) Povolte tethering klepnutím na Ano v dolní části obrazovky3) Připojte telefon k počítači nebo routeru pomocí USB kabel4) Ve Windows 10 klikněte na Start > Do vyhledávacího pole zadejte Správce síťových připojení5) Klikněte na Zobrazit připojená zařízení v části Připojení k místní síti 6) Klikněte pravým tlačítkem na libovolné aktivní připojení a vyberte Vlastnosti 7) Klikněte na kartu Upřesnit 8) Zaškrtněte Povolit přímá připojení z tento PC/Port 9) Zadejte 192.*.*.* pro adresu IP 10) Klepněte na OK11) Zadejte 127.*.*.

Jak povolím mobilní hotspot na svém Galaxy S9?

Chcete-li používat svůj Galaxy S9 jako mobilní hotspot, nejprve se ujistěte, že máte nejnovější verzi aplikace Samsung Galaxy App.Jakmile aplikaci nainstalujete, otevřete ji a klepněte na tři řádky v levém horním rohu.Odtud vyberte Nastavení a poté Mobilní hotspot.Klepnutím na Povolit mobilní hotspot jej zapněte. Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi pomocí svého Galaxy S9 jako mobilního hotspotu, nejprve se ujistěte, že jste připojeni k mobilní službě, a poté spusťte aplikaci Samsung Galaxy App.Odtud vyberte Připojení a poté Sítě Wi-Fi.Klepněte na modrou šipku vedle sítě, ke které se chcete připojit, a v případě potřeby zadejte heslo.Po připojení budete moci používat svůj Galaxy S9 jako mobilní hotspot pro danou síť. Pokud chcete svůj Galaxy S9 připojit přímo k síti Wi-Fi bez použití aplikace Samsung Galaxy, nejprve spusťte Nastavení z domovské obrazovky a poté klepněte na Bezdrátové připojení a sítě.V části Nastavení sítě klepněte na Wi-Fi a v případě potřeby zadejte heslo.Dále vyberte dostupnou síť a klikněte na Připojit. Mobilní hotspot můžete povolit také tak, že přejdete do Nastavení > Obecné > Usnadnění > Použít asistenční dotyk > Povolit asistenční dotyk > Mobilní hotspot (na podporovaných zařízeních). Odtud stačí přetáhnout dolů odkudkoli na obrazovce, dokud neuvidíte Mobile Hotspot (pokud je k dispozici, povolte jej) a klepněte na něj.Nyní budete moci používat svůj Galaxy S9 jako mobilní hotspot pro jakékoli bezdrátové sítě v okolí!Pokud budete někdy potřebovat pomoc s připojením nebo nastavením mobilních hotspotů pomocí vašeho Galaxy S9, navštivte naše webové stránky podpory na adrese www.samsungsupportuk.

Jaký je proces nastavení mobilního hotspotu na mém Galaxy S9?

Chcete-li používat svůj Galaxy S9 jako mobilní hotspot, musíte jej nejprve nastavit.Chcete-li to provést, otevřete aplikaci Nastavení a přejděte na Bezdrátové připojení a sítě.V části Mobilní sítě klepněte na položku Mobilní hotspot.Klepněte na Zapnout mobilní hotspot.Zadejte své heslo a vyberte možnost Povolit.Nyní budete muset vytvořit nový název sítě a heslo.Klepněte na Vytvořit novou síť a zadejte název svého hotspotu (například Family Hotspot) a heslo (například heslo). Klepněte na Uložit.Poté na svém iPhonu nebo iPadu otevřete App Store a stáhněte si bezplatnou aplikaci Wi-Fi Connect.Otevřete Wi-Fi Connect a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů Apple ID.Na hlavní obrazovce Wi-Fi Connect klepněte na Přidat síť vedle sítě, kterou jste právě vytvořili (Family Hotspot). Zadejte název sítě (například Starbucks) a heslo, které jste vytvořili v kroku 5 této příručky.

Mohu svůj Galaxy S9 používat jako Wi-Fi hotspot?

Ano, svůj Galaxy S9 můžete používat jako Wi-Fi hotspot.Chcete-li to provést, nejprve se ujistěte, že je váš Galaxy S9 připojen k internetu a má aktivní datový tarif.Poté otevřete aplikaci Nastavení a přejděte dolů na Bezdrátové připojení a sítě.Klepněte na Wi-Fi a poté klepněte na název sítě, ke které se chcete připojit.Pokud ještě není vybrána, vyberte ze seznamu dostupných sítí síť, ke které je váš Galaxy S9 připojen.Dále zadejte heslo pro danou síť a klikněte na Připojit.Nyní budete moci používat svůj Galaxy S9 jako Wi-Fi hotspot v této síti.

Jaké jsou výhody používání mého Galaxy S9 jako hotspotu?

Používání vašeho Galaxy S9 jako hotspotu má mnoho výhod.V první řadě vám může pomoci ušetřit na využití mobilních dat.Pokud máte kompatibilní zařízení a aktivní datový tarif, připojení vašeho Galaxy S9 k internetu přes Wi-Fi může výrazně snížit váš měsíční účet.Kromě toho vám používání vašeho Galaxy S9 jako hotspotu může také poskytnout přístup k mobilnímu širokopásmovému připojení, když jste mimo domov nebo když jinde není dostupný signál.A konečně, pokud máte více zařízení, která potřebují přístup k internetu současně, použití vašeho Galaxy S9 jako hotspotu může poskytnout současné připojení pro všechna z nich.

Je bezpečné používat můj Galaxy S9 jako hotspot?

Není na škodu používat váš Galaxy S9 jako hotspot, za předpokladu, že přijmete nezbytná opatření.V první řadě se ujistěte, že používáte zabezpečené připojení.Za druhé, uvědomte si potenciální bezpečnostní rizika spojená se sdílením vašich osobních údajů online.Nakonec si před registrací přečtěte podmínky jakékoli služby.Dodržováním těchto jednoduchých tipů můžete svůj Galaxy S9 bezpečně používat jako hotspot bez rizika.

Jaká jsou rizika používání mého Galaxy S9 jako aktivního bodu?

S používáním vašeho Galaxy S9 jako hotspotu je spojeno několik rizik.První je, že se můžete vystavit bezpečnostním rizikům, pokud si nedáte pozor.Pokud někdo jiný přistupuje k vašemu zařízení, když je připojeno k internetu prostřednictvím vašeho Galaxy S9, může potenciálně získat přístup k vašim osobním údajům nebo dokonce vaše zařízení zcela převzít.Pokud navíc používáte veřejný hotspot, ostatní uživatelé mohou vidět, jaké webové stránky navštěvujete, a sledovat váš pohyb na webu.A konečně, pokud je váš Galaxy S9 neustále připojen k internetu prostřednictvím funkce hotspot, může být časem méně spolehlivý kvůli namáhání baterie.

Kolik dat mohu použít, když změním svůj GalaxyS9 na hotspot?

Pokud máte Galaxy S9, můžete jej použít jako hotspot pro sdílení internetového připojení s jinými zařízeními.Když zapnete funkci hotspot, váš Galaxy S9 automaticky začne sdílet vaše internetové připojení s ostatními zařízeními, která jsou připojena ke stejné síti.

Když používáte Galaxy S9 jako hotspot, můžete využít až 400 GB dat za měsíc.Je to proto, že Galaxy S9 používá mobilní data 4G LTE místo Wi-Fi nebo 3G/4G širokopásmového připojení.Při používání funkce hotspot můžete také využít až 50 GB dat za den.Mějte však na paměti, že toto množství dat bude využito, i když funkci hotspot ve skutečnosti nepoužíváte.Ujistěte se tedy, že se při používání funkce hotspot připojujete k internetu pouze v případě, že potřebujete více než 50 GB dat za den.

Chcete-li použít svůj Galaxy S9 jako hotspot, nejprve se ujistěte, že je zapnutý a připojený k bezdrátové síti.Poté otevřete aplikaci Nastavení a vyberte Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů (nebo stiskněte Nabídka a poté Síť). Pokud jsou v seznamu uvedeny nějaké existující přístupové body, klepněte na Přidat APN (nebo stiskněte Nabídka a poté Nový APN). V novém okně, které se otevře, zadejte do pole Název mobilní širokopásmové připojení (4g lte) a jako ID serveru zadejte 9999.Klepněte na Uložit změny.Nakonec klepněte na Připojit v dolní části obrazovky a nastavte nový přístupový bod.

Jakmile je vše nastaveno, otevřete libovolný webový prohlížeč na jiném zařízení a do adresního řádku zadejte http://mobilebroadband (4g lte).

Vybije můj Galaxy S9 v hotspot rychle výdrž baterie?

Na tuto otázku neexistuje žádná univerzální odpověď, protože výdrž baterie, která se ztratí, když se Galaxy S9 změní na hotspot, se bude lišit v závislosti na tom, jak často a jak dlouho je telefon používán jako hotspot.Obecně však lze s jistotou říci, že používání vašeho Galaxy S9 jako hotspotu vybije baterii rychleji, než kdybyste telefon jednoduše používali normálně.

Chcete-li maximalizovat výdrž baterie při používání Galaxy S9 jako hotspotu, je důležité mít obrazovku telefonu co nejvíce vypnutou a používat ji pouze v případě potřeby.Dále se ujistěte, že se připojujete pouze k sítím Wi-Fi, kterým důvěřujete a jsou známé jako spolehlivé.Nakonec nezapomeňte svůj Galaxy S9 po použití jako hotspot vždy nabít, abyste měli dostatek šťávy na napájení přes den.

Potřebuji ještě něco vědět o používání mého zařízení jako mobilního hotspotu?

V první řadě musíte mít kompatibilní zařízení Galaxy S9 nebo S9+, abyste jej mohli používat jako mobilní hotspot.Kromě toho budete potřebovat aktivní datový tarif od vašeho operátora, abyste mohli využívat funkci hotspot.Jakmile budete mít všechny potřebné položky na svém místě, začněte podle těchto jednoduchých kroků:

Nyní, když jsme probrali, jak povolit režim mobilního hotspotu na našem Galaxy S9 nebo S9+, pojďme se podívat na některé běžné otázky týkající se používání této funkce:

Mohu sdílet své mobilní širokopásmové připojení s jinými zařízeními?Ano – jakmile na svém Galaxy S9 nebo S9+ povolíte režim mobilního hotspotu, všechna další zařízení, která jsou přihlášena k vašemu účtu Google, se mohou připojit přímo přes něj, aniž byste museli sami nejprve vytvářet připojení Wi-Fi!To zahrnuje zařízení Android a iOS, stejně jako počítače Mac a PC se systémem Chrome OS nebo Windows 10!Jen se ujistěte, že každé zařízení je připojeno přímo přes USB, nikoli přes Bluetooth – jinak budou místo toho sdílet připojení Bluetooth!Jak dlouho trvá, než se můj telefon stane použitelným jako mobilní hotspot?Obvykle trvá přibližně 5 minut, než se hardware telefonu po zapnutí připraví k použití jako mobilní hotspot; avšak v závislosti na tom, jak je provoz v daný okamžik zaneprázdněn, může trvat o něco déle nebo kratší dobu, než všichni, kteří se přes něj připojují, získají plné služby. Mohu sdílet své mobilní širokopásmové připojení s lidmi, kteří nemají zařízení Android nebo iOS?Bohužel ne – zatímco kdokoli se zařízením připojeným k internetu se může na svém Galaxy S9 nebo S9+ připojit prostřednictvím režimu mobilního hotspotu, nebude moci zobrazit nic jiného, ​​co se zobrazuje na obrazovce (včetně map!), pokud nemá také zařízení Android nebo iOS. oni sami . Je ještě něco, co potřebuji, abych mohl používat svou galaxii s 9 jako amobilehotspot?Kromě toho, že máte kompatibilní zařízení a aktivní datový plán od vašeho operátora (o kterém se můžete dozvědět více v kroku 3 této příručky), budete muset před předáním této funkce zapnout mobilní data a získat přístup k prohlížeči na vašem zařízení.

  1. Otevřete aplikaci Nastavení na Galaxy S9 nebo S9+.
  2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku Mobilní síť.
  3. Klepnutím na přepínač vedle možnosti Použít mobilní síť jako hotspot Wi-Fi ji zapněte.
  4. Pokud budete vyzváni, zadejte heslo svého operátora a klepněte na OK.
  5. Pokud používáte připojení LTE, před pokračováním se ujistěte, že je váš telefon připojen k silnému signálu.
  6. Dále otevřete prohlížeč na svém zařízení a zadejte https://www.google.com/maps/d/viewer?usp=sharing&mid=1vbSxjy0LcBKWgf8NXlzQJZ7R_PYIw&ll=3776801,-9142792&spn=048259,056911&t=h&zoom=12&maptype=cestovní mapa (nebo jakákoli jiná adresa URL podle vašeho výběru). Nyní byste měli být schopni zobrazit mapu s povolenými mobilními daty!Jednoduše přetáhněte kurzor tam, kam chcete, a stiskněte Go!Ke stejné funkci můžete přistupovat také tak, že otevřete Mapy Google na svém stolním počítači a přihlásíte se tam ke svému účtu, než stisknete tlačítko Připojit ve spodní části obrazovky (poznámka: spotřebovává to více baterie než pouhé používání mobilních dat).

horký obsah